Warning to China, India, Mexico, and Spain!

Prophetic and warning message from God: Thus says the Lord to His true Prophet of the last days concerning you: Woe to those who surrender to the gods, and bring sacrifices! Published on April 14, 2015 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view:  Hello, welcome! On April 14th, 2015, […]

Muchos están enojados con Dios, a pesar de las muchas advertencias de Dios

Published on May 24, 2019 by Victory in Jesus Mensaje profético y de advertencia desde el Trono de Dios: Muchos están enojados con Dios por lo que les ha sucedido, mientras que uno no quiere inclinar sus rodillas y confesar sus propios pecados. Dios odia tus idolatrías, que causan separación! Mirar las nubes en el […]

Marami ang galit sa Diyos sa kabila ng maraming babala mula sa Diyos

Nilathala noong ika- 24 ng Mayo taong 2019 ni ocgng Makahula at babala na mensahe mula sa Trono ng Diyos: marami ang nagagalit sa Diyos dahil sa nangyari sa kanila, samantalang ang isa ay ayaw iyuko ang mga tuhod at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan. Kinasusuklaman ng Diyos ang iyong pagsamba sa mga diyusdiyosan, na […]

Ang kamay ng Diyos ay humampas muli at gayon pa may hindi kayo nakikinig!

Nilathala noong ika-29 ng Abril taong 2019 ni ocgng Makahulang mensahe mula sa Diyos: Si Propeta Benjamin Cousijnsen ay nagbabala na sa iyo, at ngayon ay mas malaking panganib ang dumarating na walang katulad na anumang bagay na iyong nakita kailanman. “Sila ay nakakaranas ng mahirap na panahon”, marami ang magsasabi. Magsisi at magkaroon ng […]

Propesiyang mensahe: Ang kamay ng Diyos ay hahampas sa buong mundo

Nilathala noong ika-22 ng Marso taong 2019 ni ocgng Katotohanan, Korea, Tsina, Japan, Amerika, India, Espanya, Indonesia, Pilipinas, Turkey, Israel, Italia, at ang iba pang mga bansa, makinig kayo ng mabuti! Magsisi kayo sa iyong masamang gawa at sa lahat ng uri ng kasamaan na kinasusuklaman ng Diyos. Ginaganap ng Diyos ang Kanyang sinalita. Amen! […]

Be alert and listen to these prophetic predictions of God!  

Today several attacks were foretold in detail beforehand in this alarming and prophetic message, and also smaller events were announced to God’s true end-time Prophet, Benjamin Cousijnsen. Published on Sept 13, 2016 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! This is an alarming and prophetic message from […]

Your disobedience will not go unpunished!

Warning and informative message from God: The angel of the Lord, Thunder, brings on this warning message to Prophet Benjamin Cousijnsen, and also refers to the relevant message, with the date of warning and the day of fulfillment, namely today, January 4, 2016, when India is punished by a powerful earthquake! Then two prophetic notifications […]

Tomar las advertencias de Dios a través del Profeta Benjamín Cousijnsen en serio!

Published on Nov 20, 2018 by Victory in Jesus Mensaje Profético y de advertencia de Dios: Ho, ho, ho! Romper con sus ídolos y mentiras! También escuchar los mensajes de Dios bajo la categoría: ‘Holidays’ traducido ‘fiestas’, para que usted se dé cuenta, lo que Dios piensa de las fiestas. ¡Ver lo que viene, entonces […]