De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!

Boodschap Gods: Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen! Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, en Johannes de Doper en de discipelen van Jezus verkondigden dit al 2000 jaar geleden! U zult in deze boodschap Gods, als u goed leest en/of luistert, ook de diepere betekenis begrijpen van de woorden: ‘het Koninkrijk komt!’ Gepubliceerd op 22 […]