Als alles onder de controle is van de Heilige Geest!

Boodschap Gods: De hele creatie is door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en God de Zoon Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en God de Heilige Geest, geschapen. En ook u hebt in het bestaan in de Heilige Geest Gods de overwinning! Gepubliceerd op 18 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and […]