Which menu would you like?

A message from God: Among other things, do not believe every spirit, as if they are from God. The sound doctrine, the full truth, is often skipped because they are spoiled and because they follow their own disobedient lusts! Published on Oct 9, 2015 by My Shalom Please share and do not change © BC […]

Welk menu mag het zijn?

Boodschap Gods: Onder andere, vertrouwt niet iedere geest, alsof zij uit God zijn. De gezonde leer, de volle waarheid, wordt vaak overgeslagen, omdat ze verwend zijn, en dat men hun eigen ongehoorzame begeerten volgt! Gepubliceerd op 9 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, […]