The love between man and animal

The animals were created even before God created man. In Heaven the relationship with man looks better than on the Earth. Although a pet is a pleasure here on Earth, yet there is someone who wants to do much more for man, and that is Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ! Published on March 18, 2020 […]

De liefde tussen mens en dier

De dieren werden geschapen nog voordat God de mens schiep. In de Hemel ziet de relatie met de mens er beter uit dan op de Aarde. Hoewel een huisdier een levensgenot is hier op Aarde, toch is er iemand, die voor de mens veel meer wil betekenen, en dat is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! […]

Show a heavenly smile!

Don’t worry about your life, about what others think or say about you, and about your appearance and body and clothing. Say, “This is the day the Lord gives me, and I will show the joy of the Lord!” Here comes the click of God’s camera… 1,2,3… What beautiful children God has… 😊 (After clicking […]

Friede, Liebe, Freude und Humor im Tierparadies

Im himmlischen Tierparadies kann man die Tiere im Himmel wirklich genießen. Als wiedergeborener Christ wird es unter anderem ein Wiedersehen zwischen dem Hund und dem Herrchen geben! (Nachdem Sie auf das Video geklickt haben, warten Sie einen Moment, bis es abgespielt wird.) Veröffentlicht am 10. Januar 2020 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und […]

Peace, love, joy, and humor in the animal paradise

In the Heavenly animal paradise one can really enjoy the animals in Heaven. As a born again Christian, there will be a reunion between the dog and the owner, among others! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on January 10, 2020 by Heiscoming12 Please share and do not change […]

Vrede, liefde, blijdschap en humor in het dierenparadijs

In het Hemelse dierenparadijs kan men echt genieten van de dieren in de Hemel. Als wederom geboren Christen zal er een weerzien zijn tussen de hond en het baasje, onder andere! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 10 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]

Be a gentleman, or lady, in traffic!

Message from God: Many probably have learned how to do it, driving a car. But sloppiness creeps in over the years, whether you are a Christian or not. Toot! Toot! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar 11, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not change © […]

Wees een heer, of dame, in het verkeer!

Boodschap Gods: Velen hebben vast wel geleerd hoe het moet, het autorijden. Maar door de jaren heen sluipen er slordigheden in, of je nu Christen bent of niet. Toet, toet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 11 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share […]

Laat een hemelse glimlach zien!

Maak u niet bezorgd over uw leven, en over wat anderen van u denken of zeggen, en over uw uiterlijk en lichaam en kleding. Zeg, “Dit is de dag die de Heer mij geeft, en ik laat de vreugde des Heren zien!” Daar komt de klik van Gods camera… 1,2,3… Wat heeft God toch knappe […]

Be happy in the Lord, rejoice and laugh!

Is the joy of the Lord also your strength? Laugh, rejoice, see what is ahead of you in Heaven, and you can rejoice! The messenger angel of God also made a few jokes. This is a serious, true message from God, which can really make you happy! What do you say? Yeah, yeah, I suppose […]