Welke soort Christen bent u?

Onderzoek uw karakter, of deze niet uit satan is, zoals bij de farizeeën en schriftgeleerden! Wie niet God of Zijn gezalfde Profeten serieus nemen, zullen straks voor een gesloten Hemelpoort staan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]

Bekeer u als u een eigenwijze, tegendraadse vissoort bent!

Hoewel Yeshua HaMashiach zoveel dagelijkse wonderen en zegeningen gaf, en hen de ogen geestelijk geopend had, hebben zij zich toch naar de zwakke, blinde, kwade, afgunstige, liefdeloze, kwaadsprekende, armelijke wereldgeesten gekeerd. Vanwege hun vingers in de oren, en hoogmoedigheid en trots, zullen zij ook niet de bazuin horen, zelfs al is men een evangelist of […]

Leer te accepteren en ga in gebed

Velen zijn vol ijdelheid en trots, en hoogmoedig, en zijn blind en spreken alleen maar kwaad en leugens over anderen, en zijn zelfs te trots om hun fouten te bekennen. Hun zonden scheiden hen van Mij, Yeshua HaMashiach. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 mei 2018 door […]

Men weet het allemaal wel!

23-01-2018  Om naar een gezalfde des Heren te luisteren, gaat sommigen te ver, vanwege hoogmoed en trots en een boosaardig hart, want men weet het allemaal wel beter. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 23 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do […]

Alleen indien gij u bekeert is er hoop!

07-09-2017  Voorwaar, niemand kan voor God spelen, want die zal het weten! En het oordeel zal op uw weg komen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! De […]

Ontvang op uw beurt eer en respect!

Voorwaar, hoogmoed brengt verwerping. Maar een nederige geest en een luisterend oor naar uw naaste, en begrip, zullen ervoor zorgen dat men u zal eren. Gepubliceerd op 30 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op 30 september 2016 bracht de bode […]

Onderzoek u en bekeer u!

Wees geen valse heldere ster, en misbruik niet uw hoge status en autoriteit van God! Gepubliceerd op 26 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 26 september 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over […]

Kom dicht bij het kruis!

Boodschap Gods: Kom dicht bij Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en raak niet verloren! Gepubliceerd op 22 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2015 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord voor woord de […]

Wederom beziet de Heer uw land en zal zo nodig toeslaan

26-4-2013  TWEE VERMANINGEN EN WAARSCHUWINGEN AAN DE HAND VAN EEN BIJBELS VERHAAL. BEIDEN HEBBEN HETZELFDE RAAKVLAK: HOOGMOED! HOOR WELKE LANDEN DOOR DE HERE GOD NU BEZIEN WORDEN; HIJ ZAL ZO NODIG TOESLAAN! Gepubliceerd op 26 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 april […]

Marjolijn: een overgenomen Christen!

24-02-2013  BEELDSPRAAK: EEN WAARGEBEURD VERHAAL. HOE EEN CHRISTEN TROTS EN HOOGMOEDIG KAN WORDEN. MARJOLIJN WERD ONVERGEVINGSGEZIND, EN WERD OVERGENOMEN TOTDAT HET TE LAAT WAS! ZIJ ZAG DE HEMEL NIET! Gepubliceerd op 24 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 februari 2013 bracht de […]