Brief aan mijn lief!

“Mijn verlangen is oprecht; jouw liefde krijgen is waar ik voor vecht!” Beluister of lees deze liefdesverklaring helemaal. Gepubliceerd op 17 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, door Hetrick overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 16 augustus […]

5000 Christen aus chinesischem FEMA-Lager gleichzeitig verschwunden!

Hetrick überbrachte diesen Bericht über die Rettung von 5000 Christen, die vor Kurzem durch Gottes Erbarmen aus einem chinesischen FEMA-Lager befreit und gerettet wurden! Veröffentlicht am 29. Juni 2016 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © BC Vollständige Wiedergabe: Hallo, herzlich willkommen! Am 29. Juni 2016 überbrachte Hetrick den folgenden Bericht […]

He gives you rest and recovery!

You have pain and sorrow, and it brings doubt into you, as if He is far away. Open your heart today and believe that He gives you both rest and recovery! Published on July 4, 2016 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC Full view:   Hello, welcome! On […]

Hij geeft je rust en herstel!

Je hebt pijn en verdriet, en het brengt twijfel in je alsof Hij ver weg is. Open je hart vandaag en geloof dat Hij je zowel rust geeft als herstel! Gepubliceerd op 4 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 4 juli […]

5000 Christians disappeared at once from Chinese FEMA camp!

Hetrick brought this report about the rescue of 5000 Christians, who were recently liberated by God’s mercy and were rescued from a Chinese FEMA camp! Published on June 29, 2016 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On June 29th, 2016, Hetrick brought on the following report to […]

5000 Christenen uit Chinees FEMA kamp tegelijk verdwenen!

Hetrick bracht dit verslag over de redding van 5000 Christenen, die recent door Gods erbarmen bevrijd en gered werden uit een Chinees FEMA kamp! Gepubliceerd op 29 juni 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 29 juni 2016 bracht Hetrick het volgende verslag […]

When the Blackbird sings I see you flutter!

Hetrick is an exception under the ‘messengers’ whom God sends. Because as a messenger man he is sometimes allowed to convey a message to Prophet Benjamin Cousijnsen. He is a ‘human and romantic citizen of heaven’, already since the early Middle Ages! However, his soulmate/partner is here on earth! With permission and on behalf of […]

Wanneer de Merel zingt zie ik je fladderen!

Hetrick vormt een uitzondering onder de ‘boden’, die God zendt. Want hij mag als bode mens soms een boodschap overbrengen aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Hij is een ‘menselijke en romantische hemelburger’, inmiddels reeds vanaf de vroege Middeleeuwen! Zijn zielemaatje/partner is echter hier op aarde! Met toestemming en in opdracht van de Heer, JHWH, Jezus Christus, […]

A born again Christian watches his words!

A message of God: Verily, be wise and not unwise. Know what words come out of your mouth! Read or listen to the entire message. Published on Jan 30, 2016 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On January 27th, 2016, Prophet Benjamin Cousijnsen received the following […]

Schijnheilige nepheiligen binnen het Katholicisme, zowel toen als nu!

Hetrick bracht deze openbarende, waarschuwende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Er wordt onder andere een voorbeeld van machtsmisbruik en occulte rituelen geopenbaard, waar de Katholieke kerk zich schuldig aan maakte in de Middeleeuwen. Deze boodschap is 100%, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor […]