Be a gentleman, or lady, in traffic!

Message from God: Many probably have learned how to do it, driving a car. But sloppiness creeps in over the years, whether you are a Christian or not. Toot! Toot! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar 11, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not change © […]

Wees een heer, of dame, in het verkeer!

Boodschap Gods: Velen hebben vast wel geleerd hoe het moet, het autorijden. Maar door de jaren heen sluipen er slordigheden in, of je nu Christen bent of niet. Toet, toet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 11 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share […]

God shines on the spirit of every human being

A message from God, conveyed to end-time Prophet Benjamin Cousijnsen, commissioned by YHWH, the King of kings, the God of all that lives. Whoever lets himself be led by his own nature is focused on what he wants, but whoever is guided by the Spirit is focused on what the Spirit wants. (After clicking the […]

God beschijnt de geest van ieder mens

Boodschap Gods, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van JHWH, de Koning der koningen, de God van al wat leeft. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. (After clicking the video, […]

Be an end-time warrior as God expects it!

A hater is not a warrior. Do you understand what the Holy Spirit of God wants to make clear to you today? Don’t let satan take advantage of you and blind your eyes, and manipulate your heart and mind! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jan 21, 2019 […]

Wees een eindtijdwarrior zoals God het verwacht!

Een hater is géén warrior. Begrijpt u wel wat de Heilige Geest Gods u vandaag duidelijk wil maken? Laat de satan geen voordeel op u behalen en uw ogen verblinden, en uw hart en gedachten bewerken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 jan 2019 door Evangelical Endtime […]

Don’t look upon the roaring of the evil one, but upon the victory of God

When the evil one mocks you, you should not enter into it. Definitely do not listen to his words! Just leave the mockers up to God. God will meet you, just like Nehemiah, and fight for you! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jan 7, 2019 by Heiscoming12 […]

Zie niet op het brullen van de boze, maar op de overwinning van God

Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God over. God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie strijden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 jan 2019 door Evangelical […]

Bigin wan boen 2019!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 27  dec 2018 nanga Precious De leki fa Gado wani, en de echt, Joe nafoe go kibri. Ondrozoekoe joesrefi grondig, en no camoufleer, soleki wan kameleon, bikasi Gado kari joe foe no de schijnheilig! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Start a good 2019!

Be as God has meant you to be, and be real! You don’t need to hide. Examine yourself thoroughly and don’t camouflage yourself, like a chameleon, for God calls you to not be hypocritical! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Dec 27, 2018 by Heiscoming12 Please share and […]