Bigin wan boen 2019!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 27  dec 2018 nanga Precious De leki fa Gado wani, en de echt, Joe nafoe go kibri. Ondrozoekoe joesrefi grondig, en no camoufleer, soleki wan kameleon, bikasi Gado kari joe foe no de schijnheilig! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Start a good 2019!

Be as God has meant you to be, and be real! You don’t need to hide. Examine yourself thoroughly and don’t camouflage yourself, like a chameleon, for God calls you to not be hypocritical! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Dec 27, 2018 by Heiscoming12 Please share and […]

Start een goed 2019!

Wees zoals God u bedoeld heeft, en wees echt! U hoeft zich niet te verstoppen. Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, zoals een kameleon, want God roept u om niet schijnheilig te zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International […]

The flag of victory!

In many conquests, with many wars, they placed a flag at achieving a victory. Likewise, today a flag is placed with the logo of EvangelicalEndTimeMachine.com. This flag will never hang half-mast, although the enemy always wants to let God’s work hang half-masted, as for example through social media! (After clicking the video, wait for a […]

De vlag der overwinning!

Bij vele veroveringen, met vele oorlogen, plaatste men een vlag bij het behalen van een overwinning. Zo ook wordt er vandaag een vlag geplaatst met het logo van EvangelicalEndTimeMachine.com. Deze vlag zal nimmer halfstok hangen, hoewel de vijand het werk van God altijd halfstok wil laten hangen, zoals bijv. door social media! (After clicking the […]

Are you ready for the blessing of the Lord?

The Lord, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, wants to bless you, but above all to guard you on your way with Him. But you must not stand in the way of your blessing! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Oct 17, 2018 by Heiscoming12 Please share and do […]

Bent u klaar voor de zegen van de Heer?

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u zegenen, maar vooral behoeden op uw weg met Hem. Maar u moet niet uw zegen in de weg staan! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do […]

My beloved, I am waiting for you!

More precious than the fragrance of the Heavenly flowers and herbs and oils, and the best Heavenly wine, is my love. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Aug 21, 2018 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very […]

Mijn geliefde, ik wacht op jou!

Kostelijker dan de geur van de Hemelse bloemen en kruiden en oliën, en de beste Hemelse wijn, is mijn liefde. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

The Lord God speaks to you who has trouble remembering

Let this message encourage you too! It is better to say a few words in your prayer sincerely and humbly, than thousands of words that have no value. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jul 2, 2018 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   […]