Sharing (Dutch version)

God houdt van u en heeft u uitgekozen, om Zijn kind te zijn. Als bewijs heeft Hij Zijn kostbaarste en waardevolste geschenk gegeven, Zijn Zoon, Jezus Christus, in het Hebreeuws: Yeshua HaMashiach, en naar de Aarde gestuurd, om ook u bij Hem te brengen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Surrender to Yeshua HaMashiach, Jesus Christ

The Lord is with you, and He is the Most High and loves you, and wants to make it clear to you through this message that everything will be well the more you surrender yourself, and hand over and let go of the yoke and burden! (After clicking the video, wait for a moment until […]

Overgave aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus

De Here is met u, en Hij is de Allerhoogste en houd van u, en wil u via deze boodschap duidelijk maken dat alles goedkomt hoe meer u zich overgeeft, en het juk en de last overdraagt en loslaat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 november 2019 […]

He gives you strength and certainty for the future!

Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, sent His Spirit, and wants to strengthen you and take care of you. Believe and pray without doubt or fear. Don’t look upon people! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on November 6, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   […]

Hij geeft u kracht en zekerheid voor de toekomst!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zond Zijn Geest, en wil u sterken en voor u zorgen. Geloof en bid zonder twijfel of angst. Zie niet op mensen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change […]

Don’t lie to each other!

A message from God: I’m speaking the truth in Christ — I’m not lying, as my conscience assures me with the Holy Spirit: No longer lie to one another, for you have put off the old self with its habits! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on October 18, […]

Lieg niet tegen elkaar!

Boodschap Gods: Ik hoor bij Christus. Daarom spreek ik de waarheid en lieg ik niet als ik het volgende zeg. Lieg niet meer tegen elkaar, nu u de oude mens en zijn levenswijze afgelegd hebt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 18 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine […]

Go to Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ!

Now is the time to repent of all evil and gossip and hatred, and all forms of sin, before the drag-net will be cast out. Therefore, be Rapture ready. Enter into prayer, and examine yourself thoroughly and cleanse yourself! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on October 7, 2019 […]

Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

De tijd is nu, om u te bekeren van alle kwaad en roddel en haat, en alle vormen van zonde, voordat het sleepnet uitgeworpen wordt. Daarom, wees Rapture ready. Ga in gebed, en onderzoek u grondig  en reinig u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 oktober 2019 […]

Only satan wants to keep you away from the Evangelicalendtimemachine.com

Serious message from God: Satan wants to keep you ignorant and use you as his puppet! Don’t allow yourself to be used as a puppet in these days by the scribes and Pharisees and shepherds and teachers and evangelists, among others. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on September […]