No loekoe go na baka, ma losoe en loekoe go na fesi

Ding poti a boskopoe disi tapoe 2 augustus 2019 nanga Precious No bribi en loekoe go na baka sa psa keba, en sorgoe gi feti nanga sari nanga hatibron. Leki lobiwan foe Gado joe moesoe leri foe loesoe. Lobiwan gwe, nanga a roetoe! Haka en poeroe en loekoe go na fesi! Me Begi yoe prati […]

Not looking back, but letting go and looking ahead

Unbelief and looking back at what once went wrong very often causes struggle and sadness and anger. As God’s beloveds you must learn to let go. Beloveds, away with it, with the root! Chop it off and look ahead! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on August 2, 2019 […]

Niet achterom kijken, maar loslaten en vooruitkijken

Ongeloof en terugkijken naar wat ooit mis ging, veroorzaakt heel erg vaak strijd en verdriet en boosheid. Als Gods geliefden moet u leren om los te laten. Geliefden, weg ermee, met de wortel! Hak het af en kijk vooruit! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 2 augustus 2019 […]

Is Yeshua HaMashiach seen through you?

You have probably heard one say, “He or she looks exactly like the mother or father!” And so therefore it is with the Son of God! God the Father is seen in His Son. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on July 12, 2019 by Heiscoming12 Please share and […]

Wordt Yeshua HaMashiach door u heen gezien?

Je hebt vast weleens gehoord, dat men zei: “Hij of zij lijkt precies op de moeder of vader!” Zo is het ook met de Zoon van God! God de Vader wordt gezien in Zijn Zoon. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 12 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine […]

The desire for you is growing with every day!

Romantic message, brought by Hetrick in the Name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Published on Oct 14, 2014 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On October 14th, 2014, a messenger brought on the following message from God in the Name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, […]

Ein Kuss oder eine feste Umarmung wirkt Wunder!

Einige Ehepaare lassen nur wenig oder gar nichts von ihrer Liebe zueinander sehen. Lassen Sie die Liebe nicht abkühlen, sondern unterhalten Sie sie, wie Gott es beabsichtigt hat! (Bitte warten Sie nach dem Anklicken des Videos einen Moment, bis es wiedergegeben wird.) Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und […]

My gosh, what sacrifice rituals!

A message from God: Verily, all these sacrifices are not required, but your heart and willingness to surrender to Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, are! Published Oct 6, 2015 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! The following message from God was brought on to Prophet Benjamin […]

A kiss or a big hug does wonders!

Some couples show little or nothing at all of their love towards each other. Don’t let your love grow cold, but maintain it as God intended it! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on June 4, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full […]

Een kus of een stevige knuffel doet wonderen!

Sommige echtparen laten maar weinig, of helemaal niets van hun liefde naar elkaar toe zien. Laat de liefde niet verkillen, maar onderhoud het, zoals God het bedoeld heeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do […]