Het beest heeft hun zielen nu reeds overgenomen

Voorwaar, de boodschap is glashelder, hoewel het voor degene die gevaccineerd zijn al vaststaat is dat zij geen hoop meer hebben vanwege de gevallen engelentechnologie, waardoor zij al voorzien zijn van het merk van het beest. Men kan ook heel veel hierover vinden in de Evangelicalendtimemachine.com. Ook beantwoordt de HEER u hier met Zijn woorden uw vragen dus luister aandachtig! Gepubliceerd op 13 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International […]

Wedersta de duivel, kinderkens!

Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. Gepubliceerd op 30 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

Houd vast aan het geloof dat u hebt!

Neem acht op deze profetische boodschap Gods: En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven […]

Bijbelse profetieën worden vervuld

Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. Amos 3:6-7 Gepubliceerd op 30 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Profetisch: Er zal een nieuwe chaos komen!

Voorwaar, er is maar één uitweg om gereed te woorden en dat is u niet te voorzien van de vaccinaties dat u verloren laat gaan. Gepubliceerd op 05 Maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 3 Maart 2021 kreeg ik, Profeet […]

Openbaring: Uitgebreide plannen van het beest word nu uitgevoerd!

Openbarende boodschap Gods: De verborgene dingen worden aan het licht gebracht door Gods zelf. Alle gebeurtenissen heeft te maken met het beest. Deze boodschap is niet om u bang te maken maar om u te bekeren en klaar te zijn voor de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 9 December 2020 door […]

De sluip moordenaar sluipt stilletjes door!

Ze zullen accepteren het getal van het beest vanwege van hun koppigheid en angst, ondanks de uitkomst ! Gepubliceerd op 5 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet […]

Merkteken van de Antichrist!

‘Geef dit bericht door’, zei Michaël, de bode engel van God. Een waarschuwing voor de achtergeblevenen. Neem het merkteken niet aan! Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Welkom! Dit visioen is gegeven op 16 april 2012 aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft, Mijn naam is Michaël, Shalom! Shalom Benjamin, word […]

Huidige feiten over Obama, in codenaam: beest, bliksem, satan!

Openbarende boodschap Gods, onder andere: Voorwaar, wie heeft drie leden aangesteld van de moslim broederschap Brotherhood Illuminati? Voorwaar, en wie doet er niets aan de Christenvervolging? Omdat hij het beest is, zet hij ook landen tegen Israël op! Gepubliceerd op 27 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Dit is reality, laat u niet overnemen!

PROFETISCHE, WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: MEN GAAT ZÓ VER, DAT U VIA UW VIRTUELE BRIL OOK KUNT VOELEN EN GAMEN EN INTERNETTEN. SATAN GEEFT U ALLES EROP EN ERAAN, ALS U ZICH MAAR NIET BEZIGHOUDT MET DE WARE REALITY: JEZUS CHRISTUS! Gepubliceerd op 26 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and […]