De antichrist verbergt zich achter zijn marionetten!

Openbarende boodschap Gods: Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Gepubliceerd op 3 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

De verlossing nadert!

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Gepubliceerd op 2 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

Wees hervormd in uw denken en wandel!

Hebt Gij vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien? Waarom keert uw geest tegen God en zulke woorden uit uw mond laat gaan? Pas op! Uw eigen mond zullen u veroordelen, en uw eigen lippen getuigen tegen u. Gepubliceerd op 17 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Gado sa broko joe tranga jesi, feanti fasi en prodo

Ding poti a boskopoe disi 5 Oktober 2020  nanga Precious Waarskow en profetische boskopoe foe Gado, a boskopoe engel foe Gado ben tjari foe prati nanga a heri grontapoe. Arki rebeli generatie! Tapoe nanga joe afkondrei en takroe waka en arki na Gado. Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC

Wie kan de dag van Zijn komst verdragen?

Profetische boodschap Gods: Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. Gepubliceerd op 20 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International […]

Heb de identiteit van Christus!

Toon barmhartigheid aan iedereen, zoals u genade hebt ontvangen van Christus Jezus. Doe dit als een voorbeeld om de zondaars te laten zien dat Jezus in u is. En leef door geloof in de Zoon van God, die u allen liefheeft en die Hij zichzelf in uw plaats heeft gegeven. Gepubliceerd op 16 Oktober 2020 […]

God zal uw koppigheid, vijandschap en trots breken

Waarschuwende en profetische boodschap Gods, wordt gebracht door de bode engel Gods om de hele wereld te delen. Luister rebelse generatie! Verbreekt met uw afgoden en uw slechte wandel en wees gehoorzaam aan God. Gepubliceerd op 5 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Wees niet opstandig tegen de Allerhoogste

Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u wèl ga. Gepubliceerd op 29 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin […]

Sortoe fisi joe de?

Ding poti a boskopoe disi tapoe 18 Augustus 2020 nanga Precious Dan, da kownoekondre foe hemel de leki wan srepi-neti, disi dem ben trowe na ini da zee, en a kisi ala sortoe fisi. En di a ben foeroe, dem ben srepi hem kom na sjoro en dem ben sidon, en dem ben prati dem […]

Niet iedere christen gaat naar de hemel

Openbaring en waarschuwende boodschap Gods: De ene zal aangenomen worden, en de andere achtergelaten worden; ook al was men wederom geboren. Bent u een nep christen of een echte christen? Gepubliceerd op 21 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 20 […]