Laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn

Want wie Gods Heiligheid laat wegnemen, zal omkomen door de vijand, en verstikt worden. Laat het niet zover komen! Houd u vast aan Gods Heiligheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © […]

Bekeert u van uw verleidende en misleidende wandelgangen!

24-12-2015  Waarschuwing van God aan de kerken in Suriname: Hoor wat de Here God, JHWH, tot de kerken zegt in Suriname! Gepubliceerd op 24 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 24 december 2015 bracht een van de bode engelen […]

Onderzoekt u dagelijks voor Zijn aangezicht!

Boodschap Gods: Voorwaar, God zegt, Ik ben uw God. Wees Mij heilig, kadosh! Onderzoekt uw heiligheid en reinheid voor Zijn aangezicht, dagelijks! Gepubliceerd op 22 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik wil de volgende boodschap aan u gaan voorlezen, […]

Bewandel rechte wegen!

Boodschap Gods: Onder andere, ontzag voor de Heer brengt roem en eer! Gepubliceerd op 24 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 24 augustus 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik […]

Laat u bekleden met Zijn Heiligheid!

Boodschap Gods: Bedek u onder het reinigend, kostbaar, wonderbaar Bloed van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, de Zoon van God. Strek uw handen uit, omhoog, en prijs Hem, uw Rabboeni, uw Heer, JHWH, El Elohím, Adonai! Gepubliceerd op 29 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Heer, ik vraag uw rijke zegen en overvloed!

25-04-2013  LUISTER NAAR GODS VOORWAARDEN, INDIEN U GODS ZEGEN EN OVERVLOED WENST. BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! Gepubliceerd op 25 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 april 2013 bracht […]

Hoor wat de Geest vandaag tot de Gemeenten zegt!

18-02-2013  WOORD VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! HOOR WAT DE GEEST VANDAAG TOT DE GEMEENTEN ZEGT: WEE U, BLINDE WEGWIJZERS, JA U DIE IN DE KERK PREKEN: “ER KOMT EEN OPWEKKING IN ONS LAND!” Gepubliceerd op 18 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]