Sommige gebeden zijn regelrechte bedreigingen!

ALS CHRISTEN MOGEN WE STEEDS MEER OP JEZUS CHRISTUS GAAN LIJKEN. SOMMIGE GEBEDEN ZIJN REGELRECHT EEN BEDREIGING NAAR GOD TOE! STREEF NAAR EEN HEILIGE WANDEL EN BEDENK: GOD IS NIET UW SLAAF! Gepubliceerd op 11 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op […]

De Here Jezus Christus bracht u deze boodschap zelf!

DE HEER ZEGT U: OPEN UW OGEN EN OREN, IK DWING NIET EN SCHREEUW NIET! ALS MEN IN NEDERIGHEID EN ONTZAG, ZONDER HERHALINGEN VAN WOORDEN, TOT MIJ KOMT, ZAL IK, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DE VENSTERS VAN DE HEMEL NIET HOEVEN TE SLUITEN! Gepubliceerd op 27 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and […]

Speel geen kerkje!

VERMANENDE BOODSCHAP GODS: JEZUS CHRISTUS WIL EEN KERK, DIE HEILIG IS! VOORWAAR, WEES RADICAAL, VOOR OF TEGEN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. EN SPEEL GEEN KERKJE; HET ZAL U BEROUWEN! Gepubliceerd op 15 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 15 januari […]

06-11-2013 Profetie over vele landen!

PROFETIE OVER VELE LANDEN! DE BODE ENGEL GODS SPRAK NAMENS YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, EN ZEI: ZIE WAT IK U BRENG, VANWEGE HET ACHTERNALOPEN VAN AFGODEN, MAAR OOK VANWEGE KINDERMISBRUIK! Gepubliceerd op 6 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben aangesteld […]

Op welke kerkgrond staat u?

ONDERZOEKT U! WIE HEEFT UW DRAADJES IN HANDEN? VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL DES HEREN: ONDERZOEK GRONDIG OP WELKE KERKGROND U STAAT! Gepubliceerd op 28 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2013 bracht een bode engel Gods deze boodschap […]

19-07-2013 Alleen Hij is heilig

Alleen Hij is Heilig: Yeshua Hamasiach, Baruch Ha Ba B’Shem Adonai, El Elohím, Jehovah Jireh, Immanuel, Isa, Jezus Christus! Gepubliceerd op 19 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 19 juli 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan […]

Kadosh Adonai Elohim Tz’va’ot!

08-03-2013  Zeg mij na: Kadosh (= Heilig)  Adonai (= O Heer)  Elohim (= onze God)  Tze’va’ot (= Here der Heerscharen)  Asher Hayah (= die was en die is)  V’hoveh V’yavo! (en die komt!). Verder: een waarschuwing Gods! Gepubliceerd op 9 maart 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Hoor wat de Geest vandaag tot de Gemeenten zegt!

18-02-2013  WOORD VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! HOOR WAT DE GEEST VANDAAG TOT DE GEMEENTEN ZEGT: WEE U, BLINDE WEGWIJZERS, JA U DIE IN DE KERK PREKEN: “ER KOMT EEN OPWEKKING IN ONS LAND!” Gepubliceerd op 18 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

God is heilig: geen gebondenheid mag in u zijn!

BOODSCHAP GODS: ALS DE HEILIGE GEEST IN U IS, MAG ER GEEN GEBONDENHEID IN U ZIJN, WANT GOD IS HEILIG! ELK WOORD WERD DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, DOORGEGEVEN! Gepubliceerd op 24 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Waarom maakt gij de werken Gods kapot?

09-12-2012  BOODSCHAP GODS: U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HOE U OMGAAT MET UW LICHAAM. BENT U AL EEN WEDEROMGEBOREN CHRISTEN? UW LICHAAM HOORT OP ORDE TE ZIJN, EEN HUIS WAAR JEZUS, YESHUA, GRAAG IS. Gepubliceerd op 9 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 9 […]