Een brandend hart met liefde, vol van kadosh, heilig vuur

Kom en wees nederig, en ga in gebed, en buig in Zijn Heiligdom voor de Koning der koningen! Hij doet Zijn hulp verschijnen en geeft overwinning in plaats van verdriet. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 5 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share […]

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach!

Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind. De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]

Ernstige waarschuwing Gods voor Israël en Benjamin Netanyahu

Voorwaar, Premier Benjamin Netanyahu, hoe vaak heeft de enige levende God van Abraham, Izaäk en Jakob Israël beschermd? Denkt u echt, door al die religies en afgoderijen en vereringen van al die afgoden, dat Israël kadosh, heilig is? Israël zal kennismaken met de Twee Getuigen! (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Heilige wandel

Wandel geheiligd, en laat Zijn kadosh, heilige Naam, van Abba, Vader, uw Rabboeni, worde geheiligd. Wees Hem heilig als Zijn geliefde kinderen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 13 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Volledige […]

Door de Kadosh, Heilige Geest bent u één in de Here

Gods Kadosh, Heilige Geest is aan het werk. Yeshua HaMashiach wil u verblijden en sterken. Hij verdrijft de angst en zorg in uw hart met Zijn Goddelijke kracht en liefde. Neem je kruis op en volg Hem! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 febr 2019 door Evangelical […]

Start een goed 2019!

Wees zoals God u bedoeld heeft, en wees echt! U hoeft zich niet te verstoppen. Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, zoals een kameleon, want God roept u om niet schijnheilig te zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International […]

Blijf zuiver als Gods kostbare parel

Boodschap Gods: Ikzelf, Yeshua HaMashiach, sta je ter zijde; Ik zal je overal beschermen, waar je ook heengaat. Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Kadosh, Heilig is de Here; zie op Hem! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 […]

Laat Gods Heilige Geest in u werken!

Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, die u wil voeden en sterken. Wandel heilig en niet schijnheilig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn

Want wie Gods Heiligheid laat wegnemen, zal omkomen door de vijand, en verstikt worden. Laat het niet zover komen! Houd u vast aan Gods Heiligheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © […]

Laat niets scheiding maken tussen u en God!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here. Heilig en onheiligheid gaat niet samen! Verontreinigt uzelf niet. Opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]