In Hem is altijd blijdschap en overwinning!

Hem ten dienste toegewijd in het dienen, die ook u de zege in uw gebed, liefde, strijd, eenheid, geloof, en hoop gegeven heeft in uw relatie.   Gepubliceerd op 6 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 november kreeg […]

Profetisch: Een ieder die oorlog voert tegen Israël zal in ballingschap gaan!

In deze profetische en waarschuwende boodschap Gods: Ja, Ik, JHWH zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem, Mij Israël haten en er oorlog tegen voert, zal Ik verslaan. Gepubliceerd op 16 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

De Here bemoedigt en sterkt u

Een bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, laat u niet verslappen of ontmoedigen maar wedersta de aanvallen in uw gevoelens. Gepubliceerd op 31 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 30 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]

Door de verdrukkingen heb ik Uw inzettingen geleerd

Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Gepubliceerd op 19 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. Shalom! […]

Sta klaar, want Zijn heil staat gereed om te komen!

Hij “JHWH” zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. “Zondig niet!” Verwijdert “al” de struikelblokken van de weg. Gepubliceerd op 14 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik […]

Deel Zijn liefde uit

Zoals Hij u lief heeft, zo mag u ook Zijn liefde vanuit uw hart over brengen. Gepubliceerd op 30 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel […]

Hij doet wonderbaarlijke en onbegrijpelijke dingen

Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? Job 11:7 Gepubliceerd op 20 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met […]

Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met uw ganse hart

Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die Ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel. Doch, indien gij naar de Here niet luistert en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des Heren tegen u […]

De Here aan schouwt de harten en ziet alles!

De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Psalm 33:13-15 Gepubliceerd op 08 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]