Wanneer u Mij zo dient, wordt u er ook voor beloond

Voorwaar, wie zijn naaste helpt, brengt het beste offer dat Mij, de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Allerhoogste, welgevallig is. Gepubliceerd op 12 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende […]

En ook ons zal hij uitleiden naar het hemels paradijs

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus leidde mij die vol tranen en vreugde was uit in de ruimte naar het hemels paradijs, Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had. Gepubliceerd op 28 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 juni 2023, kreeg ik, […]

Hosanna, Hosanna, de Koning komt, mijn kostbaarste bezit!

Tel gerust uw zegeningen. Er is niets mis mee om dingen te hebben, dat kunnen ook zegeningen zijn, je mag ervan genieten, het probleem bij sommigen ontstaat soms wel, omdat men de zegeningen tot een afgod maakt en de Heer zelfs vergeet te danken. Lees en luister verder maar eens naar deze boodschap Gods die […]

Wees sterk en moedig, krijger Gods!

Een bemoedigende boodschap Gods: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Gepubliceerd op 26 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Laat u zich niet van Hem beroven

Velen willen wel zegeningen ontvangen van Hem maar Hem op de eerste plaats te zetten, daar hebben toch velen moeite mee. Gepubliceerd op 28 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Geeft de Here de heerlijkheid van Zijn Naam!

Want alle dingen komen van de Heer, en wij behoren Hem het zijne terug te geven. Zowel rijkdom als eer komen van Hem, en Hij heerst over alles! Gepubliceerd op 22 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 december […]

Alle geweld keert terug op de mens zijn/haar eigen schedel

Waarschuwingsboodschap van God: Een engel van de Heer kwam vandaag met een perkamenten brief en leest kort een belangrijke waarschuwing van de Heer voor. U bent gewaarschuwd! Gepubliceerd op 23 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 november 2022, […]

Weest ook gij onderdanig en respectvol voor de Heer

Laten wij de Here loven en prijzen en Hem voor de boodschappen danken, die velen levens gered hebben en veranderd en bemoedigd, maar wees ook dankbaar voor de waarschuwingen en vermaningen, en terechtwijzingen die worden overgebracht. Gepubliceerd op 26 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Kom in Zijn levende heiligdom

Vrees niet en geef u volledig over en houd niets achter of apart, maar open uw hart en ziel en verstand. Gepubliceerd op 27 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende […]

Luister naar Zijn stem via Zijn Profeet

Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Gepubliceerd op 04 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 03 juli 2022, […]