Who will take heed to the Lord?

For you will bless the righteous. O LORD, you will surround him and likewise her with favor as with a shield. Published on October 13th, 2023 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On October 13th, 2023, a messenger angel of God brought on this message […]

Wie zal acht slaan op de HEER?

Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem evenzo haar met welbehagen als met een schild. Gepubliceerd op 13 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht […]

Op een dag zal ieder voor de ogen van vele getuigen staan!

Dit is een profetische boodschap Gods. Op een zekere dag nu in het einde der dagen, kwamen de zonen en dochters Gods om zich voor de Here te stellen, wederom ook de roddelaars en kwaadsprekers, de aanklagers van de reeds beleden en vergeven zonden, en onder hen kwam ook de satan, de hater. Gepubliceerd op 21 september […]

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is opgewekt en leeft!

Voorwaar, het was profetisch voorzegt door de HEER zelf en dat wisten de haters ook, de overpriesters en de farizeeën, en ze hadden er alles aan gedaan om het graf gesloten te houden met een zware steen en zij hadden sterke bewakende soldaten voor het graf gezet, maar ze konden de HERE niet tegenhouden! Halleluja! […]

Beïnvloeding van mensen door bezoekers uit de ruimte

De bezoekers uit de ruimte beïnvloeden met hun computersysteem en ruimtesatellieten reeds vele gevaccineerden, die voorzien zijn van het Nieuwe Wereldorde stappenplan. Men is reeds heel ver met de technologie en het voorbereiden van wat gaat gebeuren. Gepubliceerd op 29 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

And He will also lead us out to the heavenly paradise

He, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ brought me full of tears and joy out into a broad place to the heavenly paradise; He rescued me because he delighted in me. Published on June 28, 2023 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On June 26th, 2023, a messenger […]

En ook ons zal hij uitleiden naar het hemels paradijs

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus leidde mij die vol tranen en vreugde was uit in de ruimte naar het hemels paradijs, Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had. Gepubliceerd op 28 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 juni 2023, kreeg ik, […]

I am with you when you confess your sins

Gossip, hatred, and all kinds of evil do not come from Me, but from Satan; you should know that anyway. And also to return evil for evil is from the evil one, and what comes from Me is different. Published on June 21st, 2023 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, […]

Ik ben met u als u uw zonden belijdt

Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders. Gepubliceerd op 21 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

The Lord draws near quickly!

Hear, be ready for the Rapture and repent before it comes! That day is a day of wrath for those left behind who disobeyed God’s commandments and warning messages. That day is a day of hell and horror, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin! Published on May 15, 2023 […]