Gedicht – “Eindtijd leven”

Published on October 11, 2021 by Faa-iza Openbaring 1, vers 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Evangelical Endtime Machine Ministry

Er staat iets groots te gebeuren!

Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De Here God zeide, Zie, Ik kom spoedig! Gepubliceerd op 27 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, […]

The liberation for God’s children will come

Think back to the atrocities of World War II and the forcing of the Jews to wear a star and injecting the Jews, among other things. Even now one strives to provide everyone with the mark of the beast, the number 666. Published on July 19, 2021 by Jennifer Please share and do not change […]

Wake up and keep on the watch!

Verily, he that has an ear, let him hear this, says the Son of God, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, who has eyes like a flame of fire and His feet are like copper bronze. Published on March 02, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! […]

Don’t be a puppet of satan!

Yet I planted you a choice vine, wholly of pure seed. How then have you turned degenerate and become a wild vine? Though you wash yourself with lye and use much soap, the stain of your guilt is still before me, declares the Lord GOD. Therefore, prick up your ears and repent! Published on December […]

Wees geen marionet van satan!

Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de […]

How can the Lord forgive you now do you think?

Warning message from God: Repent and do not be an evil-speaker or a gossiper, but use what the Lord has spoken to you for years. You shall love your neighbor as yourself, and forgive just as your Heavenly Father has forgiven you. Published on December 15, 2020 by Ailyn Please share and do not change […]

Their names are already written in hell!

They despised all my reproof. Therefore they will eat of the fruit of their own way, and be filled with their own schemes. Published on September 7, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On September 6, 2020, the messenger angel of God brought […]

Hen namen staan al opgetekend in de hel!

Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Gepubliceerd op 7 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]