Stop het in uw hart en draag het bij u!

VOORWAAR, DEZE BOODSCHAP IS ZEER WAARDEVOL. STOP HET IN UW HART EN DRAAG HET BIJ U, SPRAK DE BODE ENGEL GODS! Gepubliceerd op 21 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 21 oktober 2013 bracht de volgende bode engel van de almachtige […]

Dient Hem trouw met uw ganse hart!

LOOF DE HERE, ALLE GIJ VOLKEN, PRIJS HEM, ALLE GIJ NATIEN; WANT ZIJN GOEDERTIERENHEID IS MACHTIG OVER ONS, EN DES HEREN TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID!!! Gepubliceerd op 16 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 […]

Door de Heilige Geest groeit u!

EEN ZUIVER LICHAAM, HART EN GEEST, DAAR KAN DE HEILIGE GEEST IN WONEN EN DOORHEEN WERKEN. LAAT UW LICHAAM EN HART ZIJN NAAR DE EERSTE WERKEN GODS, REIN EN PUUR! Gepubliceerd op 29 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 29 september […]

Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles!

VERVOLG VAN BOODSCHAP 1, OVERGEBRACHT DOOR DE ENGEL DES HEREN, RAFAËL, AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. MATTHEÜS 22:36 T/M 40  HEB JE NAASTE LIEF ALS JEZELF EN GOD BOVEN ALLES! IN DE PRAKTIJK KOMT DIT NEER OP JE MEDEMENS BEHANDELEN, ZOALS JEZELF BEHANDELD ZOU WILLEN WORDEN, ONGEACHT JE RANG, STATUS OF BEDIENING! DE LIEFDE GODS KWETST NIEMANDS GEVOEL! […]

Een wonderlijke plaats door de Heer bereid!

DE ENGEL DES HEREN OPENBAART WONDERLIJKE DETAILS, DIE ZICH IN DE HEMEL BEVINDEN, AAN GODS EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HERE HEEFT EEN PRACHTIGE PLEK VOOR ZIJN KINDEREN BEREID: DE HEMEL! Gepubliceerd op 9 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Alle boodschappen die de Here […]

Heiligt de Christus in uw harten, o volk van God!

26-06-3013  VANUIT DE GESCHRIFTEN SPREEKT DE HEER VANDAAG TOT U! HEILIGT DE CHRISTUS IN UW HARTEN ALS HERE, ALTIJD BEREID TOT VERANTWOORDING AAN AL WIE U REKENSCHAP VRAAGT VAN DE HOOP, DIE IN U IS! Gepubliceerd op 26 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Het gehele Koninkrijk steunt op deze Koning!

30-04-2013  IN DIT KONINKRIJK IS HET ZOALS GOD HET BEDOELD HEEFT! Gepubliceerd op 30 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 30 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua […]

Rang of ego dus niet, maar uw hart = wat Hij beziet!

29-04-2013  BOODSCHAP GODS: JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, KIJKT NIET NAAR UW RANG OF EGO, MAAR NAAR UW HART! MAAK UW PADEN RECHT EN DOE ALLES WEG, WAT U VAN HEM KAN AFTREKKEN! Gepubliceerd op 29 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 april […]

Open hart en oren en word wijs!

24-02-2013  BOODSCHAP GODS: WIE TERECHTWIJZING HAAT, IS DOM!   2 CORINT. 13:11   GALATEN 6:1 T/M 10   SPREUKEN 15:12   HANDELINGEN 20:31   SPREUKEN 13:18   SPREUKEN 10:17   1 THESSALON. 5:11 T/M 19   JOH. 3:16   GALATEN 5:22 Gepubliceerd op 24 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Vandaag is het […]

Voorwaar, Hij kijkt naar uw hart!

02-01-2013  BOODSCHAP GODS: U DAAR, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, HEEFT U LIEF EN KENT UW HART! HOOR, WAT HIJ U TE ZEGGEN HEEFT, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, EN BRACHT DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD OVER. Gepubliceerd op 2 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom! […]