Bescherm uw DNA en houd uzelf geheiligd in Hem!

Velen zijn afgedwaald van God, en zijn door hun ongehoorzaamheid aan Hem vanwege hun ongehoorzaamheid en zonde, en door het aannemen van het vaccine verwijderd geraakt van God! Gepubliceerd op 29 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 september […]

Onthoud de woorden die aan u zijn doorgegeven!

Geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef via de boodschappen door herinnering u wakker te houden, om aan de doorgegeven woorden te denken, die door de kadosh, heilige Profeten tevoren gesproken zijn. Gepubliceerd op 4 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Alle gebeurtenissen in de wereld getuigen van Gods spoedige terugkomst!

Wat niet iedereen weet is dat wereldwijd de regeringsleiders in het verborgene bezig zijn met het geheime stappenplan dossier van de Nieuwe Wereldorde dat destijds door Barack Obama en de wereldleiders ondertekend is. Alle gebeurtenissen in de wereld getuigen van Gods spoedige terugkomst! Gepubliceerd op 11 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Ik ben met u als u uw zonden belijdt

Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders. Gepubliceerd op 21 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Op verzoek van de Almachtige zelf, presenteren Gods engelen zich in Zijn volledige Naam

U leest, en hoort in deze boodschap, waarom de engelen Gods al jarenlang zichzelf in deze volledige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus presenteren, en in opdracht van de almachtige de boodschappen overbrengen aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 7 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen […]

Profetisch: De toorn des Heren zal zich niet afkeren van de opstandelingen

Ondanks dit alles, de Opname, keert zijn toorn zich niet af van hun onheilige, schijnheilige, antichristelijke wandel en blijft de krachtige hand Gods uitgestrekt. Gepubliceerd op 30 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 mei 2023, kreeg ik, Profeet […]

Bemoedigt elkaar!

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Gepubliceerd op 22 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 mei 2023, […]

Leg deze boodschap diep in uw hart en ziel!

Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden onderhouden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. Gepubliceerd op 4 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Hoor, O Israël; onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God!

O wee, Israël, maar ook u, Syrië en de overige landen, onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God, die evenzo de mens uit het stof van de aardbodem maakte tot een levende wezen. Want er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. Gepubliceerd op 1 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International […]

De twee serafijnen zullen daar krachtig staan met de Heer in hun midden!

Serafia brengt wederom info over de twee getuigen, de twee serafijnen, onder andere. Gepubliceerd op 21 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 20 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u […]