Hieruit blijkt wie de echte navolgers Gods zijn

Voorwaar, velen geven God de schuld van alle ellende in de wereld en klagen Hem vaak aan. Gepubliceerd op 1 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 31 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik […]

De Here bemoedigt en sterkt u

Een bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, laat u niet verslappen of ontmoedigen maar wedersta de aanvallen in uw gevoelens. Gepubliceerd op 31 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 30 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]

Wees waardig geacht in Gods ogen!

Laat uw geloof zeer toenemen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zodat uw liefde jegens elkander sterker wordt. Gepubliceerd op 30 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]

Doorgrond mij, O God, en toets mij

Voorwaar, overdenk dagelijks of u niet goddeloos bent geworden, en ontrouw aan God en Zijn geboden. Gepubliceerd op 23 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Gaat u uw weg als een kip zonder kop?

Voorwaar, als men terugkijkt naar de overgebrachte boodschappen Gods komt men erachter dat de kadosh, heilige en Almachtige God al heel vaak tot hen sprak. Gepubliceerd op 19 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 augustus 2022, kreeg ik, Profeet […]

Wees nuchter en volhard tot het einde

Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Gepubliceerd op 16 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 augustus 2022, kreeg […]

Hoor, gij aarde, onreine en werelds volk!

Waarschuwende boodschap Gods aan de hele aarde: Luister aandachtig naar de woorden van de Koning der koningen en verwerp Zijn wet niet. Geef u over onder Zijn almachtige hand anders zal Hij slaan met Zijn hamer Gods. Gepubliceerd op 9 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Ziet toe dat gij niet een Profeet Gods veracht!

Zie, Ik, JHWH, zend tot u Profeten. Maar Ik zeg u, van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Gepubliceerd op 3 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International […]

Wees overeenkomstig de wet van de Heer

Overweeg Zijn wet dag en nacht en leer te zijn als een boom door de Here zelf geplant, met vruchten die niet verwelken maar alleen maar toenemen. Gepubliceerd op 2 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 1 augustus 2022, kreeg […]

Laat uw ‘ik, ik, ik’ minder worden

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en tot stand gebracht? Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u geroepen heeft. Gepubliceerd op 5 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 juli 2022, kreeg ik, Profeet […]