Pagbabahagi

Nilathala noong ika-9 ng Disyembre taong 2019 ni ocgng Mahal ka ng Diyos at pinili ka upang maging Kanyang anak. Bilang patunay, ibinigay niya ang Kanyang natatangi at pinakamahalagang regalo, ang Kanyang Anak, si Jesu-Cristo, sa Hebreo: Yeshua HaMashiach, at ipinadala Siya sa Lupa, upang dalhin ka rin sa Kanya. Mangyaring ibahagi at huwag baguhin […]

Dilidilihin mo kung ano ang nagawa Niya para sa iyo doon sa krus

Nilathala noong ika-21 ng Nobyembre taong 2019 ni ocgng Huwag matakot at ipagtapat ang iyong mga kasalanan, at hayaan mong ang iyong sarili ay malinis din ng Kanyang Dugo na hindi ka kailanman paparatangan, ang Kanyang Dugo na nagpapagaling, at nagpapalaya din! Pasalamatan Siya, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesu-Cristo, para dito! Mangyaring ibahagi at huwag baguhin […]

Gawin ang hinihiling ng Espiritu ng Diyos sa iyo!

Nilathala noong ika-25 ng Nobyembre taong 2019 ni ocgng Ang Daigdig ngayon ay tiwali sa harap ng banal na mukha ng Diyos. At maraming mga simbahan at maraming tinatawag na mga Kristiyano ang hindi ginagawa kung ano ang hinihiling sa kanila ng Espiritu ng Diyos. Magsisi, at magligtas ng mga kaluluwa, at huwag patigasin ang […]

My gosh, what sacrifice rituals!

A message from God: Verily, all these sacrifices are not required, but your heart and willingness to surrender to Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, are! Published Oct 6, 2015 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! The following message from God was brought on to Prophet Benjamin […]

Jesus took the key of eternal death from satan

Benjamin Cousijnsen is brought to the past. There he sees Jesus breathing His last, and follows Him immediately after His death to the place, where Jesus is getting the key of hell. Published on Jun 7, 2012 by Annemone2009 & Heiscoming12 Please share, and do not change! © BC Full view: Hello, welcome! Prophet Benjamin […]

Thank Him for His love on the cross of Golgotha

And thank Him, Abba, Father, Yeshua HaMashiach, YHWH, Isa, Jesus Christ for His perfect work which He has accomplished for you too! He has delivered you from every yoke and bondage. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar 26, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not change […]

Dank Hem voor Zijn liefde aan het kruis van Golgotha

En dank Hem, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus voor Zijn volmaakte werk, dat Hij volbracht heeft, ook voor u! Hij heeft u bevrijd van elk juk en elke gebondenheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 […]

Jesus Christ chose to carry your transgressions on the cross at Golgotha

Although I could have accused you because of all your transgressions, the plague was upon Me, and I gave myself as a guilt sacrifice, and have suffered as no one has ever suffered before! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Aug 24, 2018 by Heiscoming12 Please share and […]

Jezus Christus koos ervoor om uw overtredingen te dragen aan het kruis op Golgotha

Hoewel Ik, Yeshua, u had kunnen aanklagen, vanwege al uw overtredingen, was de plaag op Mij, en gaf Ik Mij als schuldoffer, en heb geleden zoals nooit, ooit iemand heeft geleden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 24 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and […]