Jezus Christus zegt u: Groot is het geheimenis der godsvrucht

In deze boodschap Gods zegt de HEER: ‘En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Lees verder in deze boodschap Gods. Gepubliceerd op 4 december 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 3 […]

Op een dag zal ieder voor de ogen van vele getuigen staan!

Dit is een profetische boodschap Gods. Op een zekere dag nu in het einde der dagen, kwamen de zonen en dochters Gods om zich voor de Here te stellen, wederom ook de roddelaars en kwaadsprekers, de aanklagers van de reeds beleden en vergeven zonden, en onder hen kwam ook de satan, de hater. Gepubliceerd op 21 september […]

In Hem is uw arbeid echt niet tevergeefs; wordt daarom vurig van Geest!

Weest standvastig en onwankelbaar te allen tijde overvloedig in het werk des Heren! Gepubliceerd op 26 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die werd overgebracht door de bode engel […]

Neem terug wat satan van u gestolen heeft!

Luister juist wél heel aandachtig naar de boodschappen Gods en doe juist wél het tegenovergestelde van hetgene, wat satan haat! Vertrap hem en neem alles terug van wat hij u heeft afgenomen! Amen! Gepubliceerd op 10 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Negeer Gods geschenken, Zijn boodschappen aan u gegeven niet!

Leef erin, opdat aan allen blijke, ook telt dit voor u dat gij niet achterom kijkt maar vooruitgaat. Gepubliceerd op 8 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Haast u om het goed te maken met de Here

Deze boodschap Gods vraagt ieders aandacht: Luister naar de stem van de Heer die iedereen aanmoedigt om zich klaar te maken. De tijd is nabij! Gepubliceerd op 15 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 14 augustus 2022, kreeg ik, Profeet […]

De dag van Zijn grote majesteit breekt aan!

Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. En gij doet wel, er acht op deze woorden Gods te slaan als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de […]

Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen

Heeft satan u zo erg verblind? Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen hoewel velen al een eigen plek hebben gereserveerd in de hel voor eeuwig! Gepubliceerd op 17 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 juni 2022, kreeg […]

Hebt u echt de Here lief?

Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook […]