Azië, indien u zich niet snel bekeert zult u verdwijnen!

Gods krachtige hand is boven Azië. Profetische, waarschuwende boodschap Gods: Reeds vele malen werd Azië gewaarschuwd dat zij zich moet bekeren, vanwege afgoderij. Verder een waarschuwing om Halal te vermijden. Voorwaar, neem Gods woorden serieus via Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 […]

God’s hand hits worldwide because of idolatry!

This is a warning, informative, and prophetic message from the Almighty God, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ. He announces, both to different countries and countries worldwide, that they are being punished because of their idols. Even those who speak evil about God and His Prophet will not escape this. (After clicking the video, wait for […]

Gods hand slaat wereldwijd toe vanwege afgoderij!

Dit is een waarschuwende, mededelende en profetische boodschap van de Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij deelt mede, zowel aan verschillende landen als landen wereldwijd, dat zij vanwege hun afgoden gestraft worden. Ook zij die kwaadspreken over God en over Zijn Profeet zullen hieraan niet ontkomen. (After clicking the video, wait for a […]

Profetische mededeling: Bekeer u of u zult geslagen worden!

Luister eens goed, Mexico, Turkije, Florida en ook Houston. Buig of Hij zal u laten buigen! Gepubliceerd op 8 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze profetische, openbarende mededeling Gods over […]

God’s hand shall strike!

PROPHETIC ANNOUNCEMENT AND WARNING OF THE ALMIGHTY GOD, THE GOD OF ABRAHAM, ISAAC AND JACOB, TO CHINA, USA, THAILAND, RUSSIA, KOREA, INDONESIA AND THE PHILIPPINES! Published on March 25, 2014 by Kharee Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On March 25th, 2014, this prophecy was brought on word for […]

Overdenking

Boodschap Gods: Wie onder deze alle weet niet dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de Geest van ieder sterveling? Gepubliceerd op 25 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! […]

Nog een korte tijd en wederom zal Gods hand u slaan, Mexico!

Profetische, mededelende, waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, maakt u niet bezorgd om de orkaan Patricia… maar om het behoud van uw ziel! Gepubliceerd op 24 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende, waarschuwende boodschap van God, gebracht op 24 […]

Profetie: Boko Haram zal spoedig door Gods hand een zware klap worden toegebracht!

Profetische mededeling van God: Voorwaar, Nigeria, moslimextremisten, de God van Abraham, Izaäk en Jakob spreekt tot u: Boko Haram zal spoedig door Gods hand een zware klap worden toegebracht! Gepubliceerd op 19 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 januari 2015 bracht […]

Gods hand zal toeslaan!

PROFETISCHE MEDEDELING EN WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN: CHINA, DE V.S., THAILAND, RUSLAND, KOREA, DE FILIPIJNEN EN INDONESIË! Gepubliceerd op 25 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 maart 2014 werd deze profetie […]

Hoor, geheel Afrika, Gods hand gaat u straffen!

PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: HOOR, GEHEEL AFRIKA: GODS HAND ZAL HEEL AFRIKA GAAN STRAFFEN VANWEGE UW AFGODERIJEN EN PRAKTIJKEN! EN: AL HERDENKT GIJ UW AFGOD, YESHUA AFWIJZEN BRENGT SCHEIDING EN DOOD! Gepubliceerd op 9 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op maandag 9 december 2013 […]