He will never leave what His hand began!

Verily, fear is unbelief, and faith is trusting in Him, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ that brings hope and blessings. Look up to Him and know that He is with you. Published on May 19, 2021 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On May 19th, 2021, […]

Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon!

Voorwaar, angst is ongeloof, en geloof is vertrouwen op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat hoop en zegeningen brengt. Zie naar Hem op en weet dat Hij met u is. Gepubliceerd op 20 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

God’s hand strikes again and yet you don’t listen!

Prophetic message from God: Prophet Benjamin Cousijnsen has already warned you, and there is now even more great danger on its way that is unlike anything that you have ever seen before. “They are having such a hard time”, many will say. Repent and have remorse of your idolatries before it really is too late! […]

Gods hand slaat wederom en toch luistert u niet!

Profetische boodschap Gods: Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds gewaarschuwd, en er dreigt nu nog veel meer groot gevaar op komst, dat met niets te vergelijken is. “Wat hebben ze het toch moeilijk”, zullen velen zeggen. Bekeer u en heb berouw van uw afgoderijen, voordat het echt te laat is! (After clicking the video, wait […]

Prophetic message: Repent or you will be beaten!

Listen very closely, Mexico, Turkey, Florida and also Houston: bow or He will make you bow! Published on Aug 8, 2016 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view:   Hello, welcome! On August 8th, 2016, the messenger angel of God brought on, word for word, this prophetic notification from […]

Evil speakers will not enter Heaven

For only in hell are the haters, the gossipers, and evil speakers. Heaven is too holy for them! Whoever does not repent now will soon begin to notice God’s hand too! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Nov 29, 2018 by My Shalom Please share and do not […]

Kwaadsprekers zullen de Hemel niet binnenkomen

Want alleen in de hel bevinden zich de haters, de roddelaars en kwaadsprekers. De Hemel is te heilig voor hen! Wie zich nu niet bekeert, zal Gods hand nu ook snel gaan bemerken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 29 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Where idolatry is, there God’s hand will strike!

Again a prophetic and warning message from God, addressed to all countries that are guilty of worshiping idols, such as Buddha, dragons, and so on, but also to those who support these countries. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Nov 8, 2018 by My Shalom Please share and […]

Waar afgoderij is, daar zal Gods hand gaan slaan!

Wederom een profetische en waarschuwende boodschap Gods, gericht aan alle landen die zich schuldig maken aan het vereren van afgoden, zoals Boeddha, draken, enzovoorts, maar ook aan degenen die deze landen steunen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 8 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine Please share and […]

Prophecy: God’s hand will strike harder!

Since 2012 you have been warned by Prophet Benjamin Cousijnsen, who has been appointed to pass on everything, word for word. God has given you this Prophet in order to also warn you, but you do not listen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Oct 5, 2018 by […]