Will you come with Hallelujahs through the open gate of heaven?

A MESSAGE OF GOD: MANY CHURCHES THINK THAT, BY SINGING HALLELUJAH AND SAVING SOULS, THE GATE OF HEAVEN IS OPEN THEN, IN ORDER TO LET THEM IN! Published Jul 31, 2014 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On July 30th, 2014, an angel […]

Komt u met Halleluja’s door de open Hemelpoort?

BOODSCHAP GODS: VELE KERKEN DENKEN DAT, DOOR HALLELUJA TE ZINGEN EN ZIELTJES TE WINNEN, DAN DE POORT DES HEMELS WEL OPENSTAAT OM HEN BINNEN TE LATEN! Gepubliceerd op 30 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 30 juli 2014 bracht […]

Final warning of God to the church in Suriname, called ‘Gods Bazuin’

ALTHOUGH YOUR CHURCH IS CALLED ‘GODS BAZUIN’, IF YOU DON’T TAKE THE MESSAGE OF GOD SERIOUSLY, PASSED ON TO YOU ON JUNE 13, 2014, THROUGH PROPHET BENJAMIN COUSIJNSEN FROM THE NETHERLANDS, THEN YOUR CHURCH IS NOT GOD’S TRUMPET! Published on Jul 8, 2014 by pengharapan05 Please share and do not change © BC Full view: […]

Laatste waarschuwing Gods aan de kerk in Suriname, genaamd ‘Gods Bazuin’

AL HEET UW KERK ‘GODS BAZUIN’, ALS GIJ NIET DE BOODSCHAP VAN GOD SERIEUS NEEMT, DOORGEGEVEN AAN U OP 13 JUNI 2014, VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN UIT NEDERLAND, DAN IS UW KERK NIET GODS BAZUIN! Gepubliceerd op 7 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

The Lord speaks to you, ‘Gods Bazuin’ in Paramaribo!

THUS SPEAKS THE LORD TO YOU: PEACE BE TO YOU, YOU NEXT GENERATION ‘GODS BAZUIN’ IN PARAMARIBO! OPEN YOUR HEART AND ACKNOWLEDGE THE WILL OF YESHUA HAMASIACH, ISA, JESUS CHRIST, THE KING OF KINGS! Published on Jun 13, 2014 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On June […]

De Heer spreekt tot u, ‘Gods Bazuin’ in Paramaribo!

ZO SPREEKT DE HEER TOT U: VREDE ZIJ U, GIJ NIEUWE GENERATIE ‘GODS BAZUIN’ IN PARAMARIBO! OPEN UW HART EN ERKEN DE WIL VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DE KONING DER KONINGEN! Gepubliceerd op 13 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC (Benjamin Cousijnsen) Volledige weergave: […]