Nakasabot ka ba gayud niini?

Gimantala niadtong Disyembre 19, 2022 ni Virgincita Kini tin-aw nga nag-ingon,  “Bulahan kadtong naglaba sa ilang bisti…” Gipadayag 22, bersikulo 14 Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Paningkamot nga dili mahugawan sa dautan

Gimantala niadtong Disyembre 14, 2022 ni Chello Sa pagkatinuod, kon gusto ninyong mahimong langitnong lungsoranon sa usa ka kadosh, balaan, langitnong Gingharian, nan nagpasabot kini nga inyong ipahiangay ang inyong paglakaw ug pagkinabuhi aron mahimong kadosh, balaan. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ayaw pagbaton ug maduhaduhaon nga hunahuna

Gimantala niadtong Nobyembre 2, 2022 ni Virgincita Sa pagkatinuod, sulayi pagpamalandong ang inyong kaugalingon sa makadiyot: nakasulay na ba kamo sa pakig-estorya sa usa ka tawo nga dili maminaw kanimo? Dili kana sayon! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagbantay sa patay nga pagtuo!

Gimantala niadtong Oktobre 25, 2022 ni Chello Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihagoan, kondili makadawat hinuon kamo sa hingpit nga ganti. 2 Juan 1, bersikulo 8 Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagmatinugyanon usab ug pagmatinahuron ngadto sa Ginoo

Gimantala niadtong Oktobre 26, 2022 ni Virgincita Atong dayegon ug himayaon ang Ginoo, ug pasalamatan Siya sa mga mensahe, nga nakaluwas ug nakapausab, ug nakapadasig sa daghang mga kinabuhi, apan pagmapasalamaton usab sa mga pasidaan ug mga pahimangno, ug mga pagbadlong nga gipadangat. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Hatagi ug luna ang Balaang Espiritu!

Gimantala niadtong Oktobre 17, 2022 ni Chello Sa pagkatinuod, ang ubang mga kasimbahanan nahadlok kon unsa ang mahimo sa Balaang Espiritu sa Dios ug wala maghatag sa Balaang Espiritu ug luna ug panahon sa pagpamuhat panahon sa mga panimbahon. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagbantay sa kahon ni satanas nga puno sa limbong!

Gimantala niadtong Oktobre 11, 2022 ni Virgincita Ang kawatan moanhi aron sa pagpangawat, sa pagpatay, ug sa paglaglag, ug sa pagtinguha sa paglaglag kaninyo. Mao nga kinahanglan ninyong depensahan ang inyong kaugalingon ug makiglimbasog ug labaw sa tanan magmabinantayon tungod kay daghan siya ug mga pamaagi. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC