Hij verheugt zich om u tegenmoet te treden in de wolken!

Sinds begin 2012 werd de vele boodschappen Gods overgebracht vanaf Gods troon om de mensen te waarschuwen hetgeen weldra geschieden moet. De HERE God wil dat de mensen zich bekeren en klaar zijn voor de Opname en Zijn wederkomst. Wie niet wil horen gaat verloren! Gepubliceerd op 14 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International […]

Raak Mijn gezalfden niet aan

Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn Profeten geen kwaad. Neem je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in Mijn Naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven. Mijn Naam is in hem. De waarheid is, satan haat u, mij en de gehele mensheid, maar hij haat God nog het […]

Zijn vuurvlammen zijn zij!

Wees trouw, en oordeel niet over onder andere de aangestelde gezalfden des Heren, Zijn vuurvlammen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 5 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 5 maart 2018 werd deze […]