We zijn niets zonder de Almachtige

Sidder niet noch voor een vlieg of een mug of een slang of een draak of gevallen engel of waar men ook bang voor is. Gepubliceerd op 6 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 juli 2022, kreeg ik, Profeet […]

Verdeeldheid brengt velen in de hel

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt […]

Laat uw hart niet zo ongevoelig zijn als het vet

Voorwaar, heb eerbied en ontzag voor de Heer met geheel je hart en ziel en verstand en heb respect ook voor de kadosh, heilige Profeten Gods. Gepubliceerd op 9 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de […]

Is uw geloof levend of dood?

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden. Zonder geloof en een relatie met de Levende God zou hij nooit thuis gebracht zijn. Gepubliceerd op 7 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Leg de schijnheilige handelingen opzij en geloof nu oprecht

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Gepubliceerd op 6 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen […]

Zalig zijn zij die volharden in vervolging

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Gepubliceerd op 30 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin […]

Wie zou zich tegen Hem kunnen verzetten en ongedeerd blijven?

Hebt gij toegeluisterd naar de raad Gods en de wijsheid u aangetrokken? Job 15, vers 8 Gepubliceerd op 27 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Door te wandelen in geloof verliest u de moed niet

Stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoek uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. Gepubliceerd op 25 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Zaai op de akker van de Geest

Bent u niet nieuwsgierig? Misschien heeft de Here het wel over u. Spannend, hè? Lees of hoor aandachtig! Gepubliceerd op 23 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! 22 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik […]

Het einde aller dingen is nabij gekomen

Weet dit, als de Here onverwachts komt en u was niet klaar, dan zult u nedervallen als een kostbaar vaatwerk en verbrijzeld worden en schreeuwen en jammeren vanwege uw ongehoorzame wandel. Gepubliceerd op 17 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]