En Hij is voor allen gestorven

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. Overdenk wat de Here Jezus Christus tot u te zeggen heeft! Gepubliceerd op 30 juni […]

Het geweten als een licht in de duisternis!

De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de mens het geweten als een licht gegeven. Kies voor het goede! Lees de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 11 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Dit is een mededelende, openbarende boodschap Gods, […]