Wees geen geheim agent!

Boodschap Gods: Breek uit uw gevangenschap! Vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, en vrees niet en wees niet onzeker. Hij wil de onzekerheid van u wegnemen. Laat Zijn liefde de angst om te getuigen verdrijven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 febr 2019 door Evangelical […]

Wees een Christen waar de naam voor staat!

Broeders en zusters, wees blij, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Paulus waarschuwde zijn broeders en zusters vaak door terecht te wijzen en te vermanen, en streefde ernaar dat men eensgezind was, één in Yeshua […]

Jezus Christus’ warmte wil gloeien in u, dag en nacht

Door te wandelen door de Heilige Geest wordt Gods Geest gezien in u, en groeit de liefde in het volgen naar Zijn wil. De ogen des Heren zijn op u. Voorwaar, erken Hem als uw enige God, want u behoort Hem toe! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op […]

God is een rechtvaardige Rechter!

Voorwaar, wees betrouwbaar, en doe niet telkens beloften, die u telkens uitstelt. God gaf u een mond, niet alleen om te eten en te drinken, maar om te getuigen en om Hem groot te maken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine […]

Wie Zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is

Als u een keuze maakt of gemaakt heeft voor Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan bezegelt u ook, net als uw Rabboeni, dat God waarachtig is. Dan is het ook belangrijk, dat u zich laat dopen als volwassene, en uw wandel en relatie met Hem onderhoudt. (After clicking the video, wait for a moment […]

In vuur en vlam voor Hem!

Hoeveel zielen hebt u al geprobeerd te bereiken? Ontwaak, gij die slaapt, en sta op; kom in actie! Ja, sta op en breek uit, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal over u lichten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International […]

Laat uw vuur Gods niet op een laag pitje staan!

Hoe brandende bent u voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Maak tijd, want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 24 uur een luisterend oor voor u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 2 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Je gelooft en geloven is weten; laat het zien en weten dat Jezus Christus leeft!

Geloof is de zekerheid dat het onzichtbare door Gods woord is ontstaan. Zo wordt geloven weten! Laat uw relatie met de Heer groeien: Zijn liefde, vreugde, goedheid en trouw, en deel het ook uit. Wees een spiegel van Gods vreugde en grootheid! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op […]

Ik strek mij uit naar U, o God!

Verheug u! Kom uit uw stoel, en strek u uit naar God. U kunt dit gebed in deze boodschap meebidden, als u zich ‘uitstrekt’ naar Abba, Vader, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, JHWH, Heilige Geest van God, en Hem tot de Heer van uw leven wilt maken. Gepubliceerd op 3 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine […]

Laat de Heilige Geest eens vrijuit spreken!

Boodschap Gods: Hoewel een sekte, zijn ‘zij’ wel een spiegel voor u die de volle waarheid kent en deze zou moeten verkondigen, maar de deuren voorbijloopt als Gods werktuig! Lees of beluister de volledige boodschap. Gepubliceerd op 4 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, […]