It was a hell on Earth and God had a plan!

THE FOLLOWING REVELATIONS OF GOD, REVEALED IN THIS MESSAGE, TOOK PLACE PRIOR TO THE DARKNESS, THAT WAS ‘IN THE BEGINNING’ ON THE EARTH. IT WAS A HELL ON EARTH, AND GOD HAD A PLAN! Published on Dec 16, 2014 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On […]

Dugang nga mga pagpadayag mahitungod sa mga manggugubat sa Dios, ang mga Serafin!

Gimantala niadtong Septyembre 11, 2016 ni ocgng Pagpadayag sa Dios, nga naglakip sa kagamitan sa mga mata nga anaa sa mga pako sa Serafin! Sa niining panahon ang Ginoong Dios, YHWH, midala sa daghang misteryo ngadto sa kahayag! Ikaw usab makadungog sa dugang nga mga pagpadayag mahitungod sa mga manggugubat sa Dios, ang mga Serafin, […]

Ang samang gahum kaniadto mao gihapon ang aktibo karon!

Published on February 13, 2016 by ocgng Usa ka mensahe sa Dios: Sa pagkatinuod, adunay usa ka gahum, usa ka milagroso nga gahum, nga gipadayag kaniadto, sa sinugdanan, ug anaa gihapon karon. Kining sama nga gahum mao ang aktibo! Basaha o paminaw sa kinatibuk-ang mensahe. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Usa ka espesyal nga parke!

Published on February 2, 2016 by ocgng Usa ka mensahe sa Dios: Sa anaa na kami sa gawas, milakaw kami sa usa ka parke. Ako miingon, “Mao ba kini ang usa ka maayo nga pagpili?” Padayon sa pagbasa o pagpaminaw. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Usa kadto ka impyerno diha sa kalibutan ug ang Dios may usa ka plano

Published on Jan 15, 2015 by Jemuel Piloton KINING MGA MOSUNOD NGA PAGPADAYAG SA DIOS NGA MAKITA NIINI NGA MENSAHE, MAHITABO KINI SA WALA PA ANG KANGITNGIT, NGA MAO ANG SINUGDANAN SA KALIBUTAN. USA KADTO KA IMPYERNO DIHA SA KALIBUTAN, UG ANG DIOS ADUNAY USA KA PLANO! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

‘Mga tawo’ gikan sa sinugdanan tawo!

Published on January 20, 2014 by ocgng ENERO 1, 2013 USA KA MENSAHE SA DIYOS: SUKAD PA SA SINUGDANAN SA PAGKABUHAT SA KALIBOTAN, ANG TAWO GIBUHAT SA DIYOS MISMO, UG GIBUHAT SA DIYOS ANG TAWO SA IYANG KAUGALINGONG DAGWAY, SA DAGWAY SA DIYOS GIBUHAT NILA SIYA! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ma! Asa naggikan ang mga gagmay bata!

Published on August 19, 2013 by ocgng AGOSTO 7, 2013 KAPILA NGA MGA HIGAYON ANG MGA BATA MODUOL KANIMO UG MANGUTANA: “MA! ASA NAGGIKAN ANG MGA GAGMAYNG BATA?” UG UNYA UNSA MAN ANG IMONG ITUBAG? MAO USAB, SA TIBOOK KALIBOTAN ANAAY PAGSAULOG, SA DUGANG NGADTO SA ‘THE STORK’ SA PAGKAHIMUGSO, E.G. MAO USAB ANG 50 […]

Panimalos ug sa tinuyo nga pag-abuso sa mga binuhat sa Diyos!

Published on June 27, 2013 by ocgng HUNYO 19, 2013 USA KA MENSAHE SA DIYOS UBAN SA TEMA: ANG GINOO NAKAKITA NGA ANG IYANG MGA BINUHAT MAAYO SA SINUGDANAN. GAWAS SA PANGABUGHO UG PAGBUDHI, NI SATANAS UG ANG IYANG MGA NAPUKAN NGA MGA ANGHEL APAN SA WALAY KATAPUSAN MIPILI BATOK SA NATURAL! Palihug sa pagsangyaw […]

De duif keerde telkens terug!

09-08-2013  DOOR DE HELE BIJBELGESCHIEDENIS HEEN KEERT DE DUIF TERUG! DE BODE ENGEL VERTELT IN DEZE BOODSCHAP, WAAR DE SYMBOLIEK VAN DE DUIF VOOR STAAT! BENJAMIN SCHRIJFT DE BOODSCHAP METEEN, WOORD VOOR WOORD, OP ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGEL GODS, PRYDN, DIE DE NAAM ‘VREDE’ DRAAGT! Gepubliceerd op 9 aug 2013 door […]