Laat uw ‘ik, ik, ik’ minder worden

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en tot stand gebracht? Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u geroepen heeft. Gepubliceerd op 5 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 juli 2022, kreeg ik, Profeet […]

Luister naar Zijn stem via Zijn Profeet

Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Gepubliceerd op 04 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 03 juli 2022, […]

Deze woorden zijn ook voor u

Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil werken. Gepubliceerd op 20 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Mis de Ark niet!

De Here zei tegen Noach, “Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u.” Zie dit geestelijk, want dit geldt ook voor hen die wachten op die gezegende hoop die de Heer beloofd heeft aan […]

Alles heeft zijn tijd onder de zon

Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Gepubliceerd op 15 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 14 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Vergeet niet dat God u veel gegeven heeft

Wees standvastig en onwankelbaar in Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus. Ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren. Gepubliceerd op 29 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Wat anderen ook over u zeggen, onthoud dit: Zijn genade is u genoeg!

Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft […]

Betoon aan uw Abba, Vader, alle eerbied, respect en liefde

Zoals kinderen opgevoed worden door hun ouders en respect horen te hebben, des te meer hoort u respect te hebben en eerbiedig te zijn in uw gebed naar uw Almachtige God toe. Gepubliceerd op 20 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Laat uw geloof alleen rusten op de kracht van God

Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Gepubliceerd op 8 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft!

Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Gepubliceerd op 6 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]