Jezus Christus zegt u: Groot is het geheimenis der godsvrucht

In deze boodschap Gods zegt de HEER: ‘En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Lees verder in deze boodschap Gods. Gepubliceerd op 4 december 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 3 […]

Zijt gij geestelijk klaar voor de Opname?

Houdt u voor ogen en in uw gedachten dat de werken van de duisternis nooit samen gaan met het licht van Christus. Weest u daarom kadosh, heilig! Gepubliceerd op 14 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 augustus kreeg […]

Lach maar om de domheid van satan

Voorwaar, verheugt u in Mij en wees niet verdrietig, maar lach en juich om de domheid van satan, want hij brengt alleen maar door zijn smaad een heel groot loon voor de vervolgden in Mij tot stand, die de kinderen Gods genoemd worden. Gepubliceerd op 25 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Wees een vredestichter en niet iemand die tweedracht brengt tussen iedereen

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen: Ja mijn volk volhardt ook nog steeds in het afdwalen van Mij, maar ook nu nog, luidt het woord des Heren. Gepubliceerd op 16 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 […]

Ondanks een ongenadig oordeel; Chris was allang vergeven door God

Het verleden is reeds lang vergeven door God, wanneer wij onze zonden belijden. Helaas laten zelfs sommige christenen zich gebruiken om naar anderen te wijzen en te oordelen en te veroordelen vanwege hun verleden. Dit overkwam ook Chris een wederomgeboren Christen uit België. Gepubliceerd op 12 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

De hemel gaat voor u open

De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God. Gepubliceerd op 28 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Verwerp Gods ware Profeten niet maar bid voor onderscheidingsvermogen!

Vele valse profeten wanen zich in deze eindtijd als een profeet, terwijl ze niet door God als Profeet zijn uitgekozen, en God heeft ook niet tot hen gesproken. U komt ze juist ook nu, veel tegen via het internet, velen sluiten zich daardoor bij voorbaat af voor de waarheid die door echte Profeten namens God […]

Geeft de Here de heerlijkheid van Zijn Naam!

Want alle dingen komen van de Heer, en wij behoren Hem het zijne terug te geven. Zowel rijkdom als eer komen van Hem, en Hij heerst over alles! Gepubliceerd op 22 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 december […]

Yeshua, Jezus de Messias verlost iedereen van hun ongerechtigheid

Jezus Christus heeft Zichzelf voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Gepubliceerd op 08 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 november […]

De boodschappen Gods vragen om actie!

Voorwaar, een Profeet Gods houdt andere mensen een spiegel voor namens de Here. Als men niet wil veranderen dan luistert men niet naar God! Gepubliceerd op 03 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 november 2022, kreeg ik, Profeet […]