Zeg niet dat u het niet wist!

Jezus antwoordde, Gij zult uw naaste, de ongevaccineerden, liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Gepubliceerd op 11 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods […]

Kijk uit!

Het vrijwillig accepteren van de vaccinatie zal u brengen naar de hel! Gepubliceerd op 7 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 september 2021, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. […]

Gebruik uw oren om uw ziel te redden

Wie onder u luistert en doet wat God zegt? Als u het aanneemt van het kwaad zult gij voorzeker sterven en verloren gaan. Gepubliceerd op 28 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn

Zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u: Voorwaar, steun Gods kerk Ruach in de Filippijnen met een vrije gift, o.a. om de kerk grote te maken. Gepubliceerd op 5 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

God is uw Leermeester!

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij […]

De doop is een verbintenis met de belofte van uw trouw aan Hem!

Voorwaar, zo spreekt de Here: Gij zult daar voor zeker niet komen, voordat gij de mensen hun overtredingen vergeeft. Indien gij de mensen vergeeft, verheugt u want ook ik, uw Abba, Vader zal uw overtredingen vergeven. Gepubliceerd op 22 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]