Ang kagalakan sa Panginoon ang iyong lakas at pagpapala!

Nilathala noong ika-8 ng Enero taong 2019 ni ocgng Sa mensaheong ito mula sa Diyos maririnig mo kung ano ang mga batayan para sa kagalakan. Kundi kayo’y mangagalak, sapagka’t kayo’y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. Mangyaring ibahagi at huwag […]

Huwag pumili ng kaunting liwanag at kaunting kadiliman!

Nilathala noong ika 2 ng Nobyembre taong 2018 ni ocgng Kahit na alam ng Diyos na kailangan Niyang gumawa ng paghihiwalay sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Bagaman marami ang nag-aangkin na sila ay mga Kristiyano, hindi ito maaring mangyari bilang isang ng Diyos. Ang liwanag at kadiliman ay hindi magkahalo. Mangyaring ibahagi at huwag […]

Ngayon lumilitaw, na kinikilala ng isa ang espiritu pamamagitan ng kanilang mga bunga!

Nilathala noong Nobyembre 22, 2016 ni mcac777 Katotohanang, huwag malinlang sa pamamagitan ng inyong mga nakikita! Maraming mga bunga ang apektado ng mga kasinungalingan at mga gawa ng satanas. Sa ganoon gumagawa ang Diyos, na minsan ay pinapahintulutan Niya ang kasamaan, upang matira ang pinakamatatag, na silang hindi pinapahintulutan ang kanilang mga sarili na malinlang […]