Alles versnelt Zijn wederkomst!

Profetische en openbarende boodschap Gods: Alles is al gepland en uitgevoerd door satan, om het nummer van zijn naam te promoten. Geliefden des Heren, bereid u voor op Zijn terugkeer! Gepubliceerd op 26 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

O wee, degene die kinderen mishandelen en God bespotten met Gods verbond!

Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap waarschuwt de Almachtige God degene die kindermisbruik plegen en de regenboog misbruiken. Gepubliceerd op 27 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet […]

De ware reden achter wereldwijde totale controlebeleid!

OPENBARING GODS: DE WARE REDEN VAN DE TOTALE WERELDWIJDE CONTROLE IS, DAT DE ANTICHRIST HIERDOOR WEET WAAR DE CHRISTENEN, DIE ‘HATERS’ GENOEMD WORDEN EN EXTREMISTEN, TE VINDEN ZIJN. DENK OOK AAN DE FEMA KAMPEN! Gepubliceerd op 11 juli 2013 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio, and new messages from the Lord […]

Zo ruimt de mensheid elkaar op na de Rapture!

Wanneer de Rapture – de Opname, ofwel Wegrukking – heeft plaatsgevonden, zullen de ‘bezoekers uit de ruimte’ de mensheid manipuleren en tegen elkaar opzetten, met als doel dat de mensheid elkaar opruimt! Lees en hoor op welke wijze dit gaat gebeuren. Gepubliceerd op 27 juni 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do […]

Mijn straf zal niet meer te verdragen zijn, China, Noord- en Zuid-Korea en heel Azië!

18-04-2016  Profetische, mededelende openbaring van God: Hoor, China en Noord- en Zuid-Korea en heel Azië! Rampen komen door ongehoorzaamheid. Bekeer u! En luister wat de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen, tot u zegt: Bekeer u, want Mijn straf zal niet meer te verdragen zijn! Lees of […]

Assad heeft gruwelijke moorden op zijn naam staan!

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, Assad zegt nu dat de vluchtelingen terroristen zijn, en dat men hen niet moet helpen! Lees of luister verder. Gepubliceerd op 23 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 23 september 2015 bracht de bode engel van God, […]

Paus Franciscus gaat antichrist Obama helpen!

Openbarende boodschap Gods: U hoort waarom de twee schaakstukken, de antichrist Obama en de valse profeet paus Franciscus, weer tegenover elkaar komen te staan! Gepubliceerd op 25 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! De volgende onthulling Gods is op 25 […]

Noord- en Zuid-Korea zullen Gods straf niet ontlopen!

Openbarende, waarschuwende boodschap van God: Achter gesloten deuren worden zowel in Noord- als Zuid-Korea helse martelpraktijken uitgevoerd op gehandicapten en Christenen, en worden zij gedood. Alles wat ‘onvolmaakt’ is, komt daarvoor in aanmerking. Zelfs leveren ouders hun kinderen met een beperking uit! Lees en hoor de afschuwelijke details, die de Here hierover openbaart. Noord- en […]

Wat doet de zogenaamde stille Obama nu?

18-03-2015  Dit is een openbarende boodschap Gods, doorgegeven aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen. De zogenaamde stille Obama, die zich minder laat zien, is wel meer actief dan men denkt! Gepubliceerd op 18 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op woensdag […]

De huidige eindtijdfeiten op de ‘snelle-weeën-rij’ benoemd! 

Woord voor woord werd deze boodschap Gods overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige, ware dienstknecht, door een bode engel Gods in opdracht van de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMasiach. Met grote wijsheid benoemt de engel des Heren kort en krachtig vele snelle alarmerende weeën, vele eindtijdgebeurtenissen, waar wij nu in zitten. Alles neemt toe, en […]