Zwijg niet langer over het evangelie

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Gepubliceerd op 20 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 […]

De Almachtige Heer is een sterke, onverslaanbare, eeuwige Held

Voorwaar, als gij vast geworteld bent in Hem en vertrouwt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en in Zijn kracht staat, zullen de tronen, de duistere machten en krachten door Zijn almachtige Naam weldra vergaan. Gepubliceerd op 8 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Yeshua, Jezus de Messias verlost iedereen van hun ongerechtigheid

Jezus Christus heeft Zichzelf voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Gepubliceerd op 08 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 november […]

Halloween is uit den boze!

Halloween is meer dan een opwindend feestje en geldklopperij. Het heeft voor de volle 100% te maken met demonische rituelen en het occulte! Gepubliceerd op 26 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 26 oktober 2016 bracht de bode engel […]

Is er nog hoop na de Opname?

Voorwaar, vanwege dat er ook het woord van God zal gebracht worden na de Opname zullen de antichrist en zijn volgelingen hen niet tolereren, en deze martelaren doden. Gepubliceerd op 28 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 oktober […]

Schenk aandacht hieraan!

Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Gepubliceerd op 14 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

God heeft de controle over elke hopeloze situatie Deel 2

Voorwaar, maak God niet teleurgesteld. Weet u nu wat het betekent voor u maar vooral voor God? Gepubliceerd op 3 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik […]

Er is maar één echte Koning!

Yeshua HaMashiach’s majesteit en kracht, en bovenal Zijn overwinningen zijn zeer groot. Wees zeer dankbaar, als u Hem kent in uw leven want dan bent u rijk. Gepubliceerd op 17 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 augustus 2022, kreeg […]

Wees blij in de Here wat men ook zegt

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd […]

Voordat gij het weet zijt gij een ster!

17-03-2014  BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD: VOOR U, DIE VERLANGT EEN STER TE WORDEN! OVERGEBRACHT VIA DE BODE ENGEL GODS, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. Gepubliceerd op 18 maart 2014 door Faa-iza Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! U luistert […]