Si satanas lamang ang nais na ilayo kayo sa Evangelicalendtimemachine.com

Nilathala noong ika-25 ng Setyembre taong 2019 ni ocgng Seryosong mensahe mula sa Diyos: Si satanas nais na manatili kayong mangmang at gamitin kayo bilang kanyang papet! Huwag payagan ang iyong sarili mga araw na ito na magamit bilang isang papet ng mga eskriba at Pariser at mga pastol at guro at ebanghelista, bukod sa […]

Sólo satanás quiere mantenerte alejado de Evangelicalendtimemachine.com

Published on September 25, 2019 by Victory in Jesus Mensaje serio de Dios: Satanás quiere mantenerte ignorante y usarte como su títere! No te dejes usar como títere en estos días por los escribas y fariseos y pastores y maestros y evangelistas, entre otros. (Después de hacer clic en el vídeo, espere un momento hasta […]

Maging handa para sa Rapture!

Nilathala noong ika-27 ng Setyembre taong 2019 ni ocgng Ang Rapture ay naganap… Makahulang mensahe mula sa Diyos na may isang espesyal na kuwento tungkol sa isang pamilya, bago at pagkatapos ng Rapture. Marami ang magpapalo sa kanilang mga dibdib sa mga panahong iyon, na nagsasabing, “Kung nagsisi lang tayo at nakinig sa Evangelicalendtimemachine.com!” Mangyaring […]

Andama kanunay ang imong kaugalingon sa Rapture! 

Published on September 27, 2019 by Jeddy Piloton Ang Rapture nahitabo… Propetikanhon nga mensahe gikan sa Dios uban sa usa ka espesyal nga sugilanon mahitungod sa usa ka pamilya, sa wala pa ug paghuman sa Rapture. Daghan ang magpukpok sa ilang dughan niadtong mga adlawa, nga moingon, “Kon naghinulsol pa lang unta mi ug naminaw […]

Only satan wants to keep you away from the Evangelicalendtimemachine.com

Serious message from God: Satan wants to keep you ignorant and use you as his puppet! Don’t allow yourself to be used as a puppet in these days by the scribes and Pharisees and shepherds and teachers and evangelists, among others. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on September […]

Alleen satan wil u weghouden bij de Evangelicalendtimemachine.com

Ernstige boodschap Gods: De satan wil u onwetend houden en u gebruiken als zijn marionet! Laat u in deze dagen niet gebruiken als marionet door de schriftgeleerden en farizeeën en herders en leraars en evangelisten, onder anderen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 september 2019 door Evangelical […]

Ako mao Ako, ug ikaw ang Akong alagad, ug dinihogan nga Propeta 

Published on April 12, 2019 by Jeddy Piloton Dili ikaw ang nagpili sa imong kaugalingon, ni ang usa ka tawo, apan Ako, ang Hari sa mga hari! Gitudlo ko ikaw, nga ikaw, Benjamin Cousijnsen, magpaambit sa Akong Kadosh, balaan nga mga pulong, aron ang mga tawo makahimo sa paghinulsol, sa ingon nga Ako, ang imong […]

I Am who I Am, and you are My servant and anointed Prophet

Not you have chosen yourself, nor a person, but I, the King of kings! I have appointed you, that you, Benjamin Cousijnsen, share My kadosh, holy words, so that people can repent, so that I, your Abba, Father, will be glorified. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Apr […]

Ik ben wie Ik ben, en gij zijt Mijn dienstknecht en gezalfde Profeet

Niet u heeft zichzelf uitgekozen, of een mens, maar Ik, de Koning der koningen! Ik heb u aangewezen, opdat gij, Benjamin Cousijnsen, Mijn kadosh, heilige woorden deelt, zodat men zich kan bekeren, zodat Ik, uw Abba, Vader, verheerlijkt wordt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 12 apr 2019 […]

Seek and you shall find!

VERILY, AND SO IT IS WITH THIS MESSAGE! SEEK AND YOU WILL FIND, KNOCK AND IT WILL BE OPENED FOR YOU! THE MESSENGER ANGEL EXPLAINS FOR EXAMPLE, HOW THE SEARCH FUNCTION WORKS ON THE WEBSITE… (FILL IN…) EVANGELICALENDTIMEMACHINE.COM Published Jul 29, 2014 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: […]