De Heer heeft weer tot u gesproken, u die geroepen zijn om Hem te dienen!

Voorwaar, zo heeft de Here wederom tot u gesproken, tot uw geweten, en zegt u ook het volgende. Luister verder naar deze boodschap. Gepubliceerd op 14 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 December 2020 bracht de bode engel Gods […]

Kom matroos van de Here, zet u in voor zijn glorie!

Wij engelen Gods geven Hem alle medewerking en zij een uitverkoren geslacht om de boodschappen over te brengen net als u. Gepubliceerd op 24 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 September 2020, bracht de […]

All events in the world have to do with the beast!

Revelation and Prophetic message from God: It deceived the inhabitants of the Earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Published on September 11, 2020 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very […]

Oproep: Laat u gebruiken als een levende steen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus

Een oproepende boodschap Gods: Meld u aan als vrijwilliger om de Evangelicalendtimemachine te helpen. Laat u gebruiken als een levende steen, tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 17 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 Augustus […]

Be Trustworthy to the Lord, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ!

It is written: “My house will be called a place of worship, but you make it a den of robbers.” Published on August 3, 2020 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Shalom! On August 3, 2020, the messenger angel delivered the following message from God to end-time Prophet […]

Wees betrouwbaar voor de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Er staat geschreven: “Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.” Iedereen kan van deze boodschap leren. Gepubliceerd op 3 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Welkom! Op 3 Augustus 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap […]

Be a warrior without complaining!

We angels of God also don’t complain, because many are saved and blessed and delivered and healed, through the messages from God, through the Evangelical EndTime Machine, and are built up. Proclaim the Gospel, and save souls! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on December 10, 2019 by My […]

Wees een warrior zonder klagen!

Wij engelen Gods klagen ook niet, omdat velen gered worden en gezegend en bevrijd en genezen, via de boodschappen Gods, via de Evangelical EndTime Machine, en opgebouwd worden. Verkondig het Evangelie, en red zielen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 10 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]