Voordat gij het weet zijt gij een ster!

17-03-2014  BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD: VOOR U, DIE VERLANGT EEN STER TE WORDEN! OVERGEBRACHT VIA DE BODE ENGEL GODS, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. Gepubliceerd op 18 maart 2014 door Faa-iza Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! U luistert […]

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft!

Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Gepubliceerd op 6 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Onderzoekt u op tijd om echt klaar te zijn!

Zo spreekt de Here: Wat is men druk! Och, velen menen dat ze klaar zijn voor de Opname, terwijl ze dat niet zijn. Gepubliceerd op 30 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Openbaring Gods: een nieuw geldsysteem

Men wil dat alle burgers voorzien zijn en gekoppeld worden rechtstreeks aan een centrale autoriteit, het nieuwe geldsysteem dat volledig digitaal is. Gepubliceerd op 11 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Herken de Here, die met grote wijsheid tot u spreekt

Voorwaar, wie alleen maar zoals de farizeeën toen die tijd van de Here op de aarde niet tegen Zijn woorden konden, en zaten te bekritiseren en te veroordelen en te roddelen, onder andere, zullen zij, zoals hen toen die tijd, daardoor Gods doel en zegen missen. Wie niet wil horen, gaat verloren zoals die farizeeën […]

Wie deze boodschap verwerpt, blijft achter

Want al de Profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe “en zowel deze einde der dagen”, en indien gij het wilt aanvaarden. Mattheüs 11:13-14 Gepubliceerd op 1 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 30 november 2021, kreeg Ik, […]

Discipel in Jezus Christus

Gepubliceerd op 27 november 2021 door Faa-iza Galaten 1, vers 10 Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Evangelical Endtime Machine Ministry

De satan weet dat zijn einde dichterbij komt!

Voorwaar, laat u niet verblinden door satan. Hij weet dat zijn einde komt, en dat de komst van Hem, die op wolk gezeten is, nabij is en bijna Zijn sikkel gaat gebruiken, om de Aarde te maaien. Gepubliceerd op 23 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Profetisch: uw trots zal diep gebroken worden

Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Dat is uw lot, het deel door Mij u toegemeten, luidt het woord des HEREN, daar […]