Don’t be a puppet of satan!

Yet I planted you a choice vine, wholly of pure seed. How then have you turned degenerate and become a wild vine? Though you wash yourself with lye and use much soap, the stain of your guilt is still before me, declares the Lord GOD. Therefore, prick up your ears and repent! Published on December […]

Kining tanan mahiagoman sa mga tawo niining panahona!

Published on December 22, 2020 by Jeddy Piloton Apan Siya, miingon kanila, Maayo nga nakamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo: walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayod ang tanan.” Hello, welcome! Kaniadtong Disyembre 19, 2020, ang mensaherong anghel sa Dios midala niining mensahe ngadto sa katapusan sa panahon […]

Sa wala pa motuktugaok ang manok, daghan ang molimud sa ilang pagtuo kang Jesus Christ!

Published on December 21, 2020 by Jennifer Ingon sa gisulti ni Pedro,Si Pedro nangutana, “Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo!”, Daghan ang mag-ingon usab niini, apan sa kaulahian, hala, naglimud Kaniya ug ang ilang pagtuo. Paghinulsol ug ablihi ang imong baba aron pagpanghimatuud ug ayaw kaulaw! Palihug sa […]

Do not submit to the weak and poor spirits in this world!

Therefore, my beloved brothers “and sisters”, be steadfast, immovable, always abounding in the Lord’s work, because you know that your labor is not in vain in the Lord. Published on December 24, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, warmly welcome! On December 22nd, 2020, the […]

The Lord commands you to be sanctified

This day the LORD your God commands you to do these statutes and rules. You shall therefore be careful to do them with all your heart and with all your soul. You have declared today that the LORD is your God, and that you will walk in His ways, and keep His statutes and His commandments and His rules, […]

Pagmalig-on sa sulod pinaage niining mga pulong nga gikan sa Makagagahum!

Published on December 18, 2020, by Jennifer Busa mianhi si Cristo ug gisangyaw ang Maayong Balita sa pakigdait alang sa tanan—kaninyong mga dili Judio nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Judio nga duol kaniya. Pinaagi kang Cristo kitang tanan, Judio ug dili Judio, makaduol sa Amahan diha sa usa ka Espiritu.Busa kamong mga […]

Ayaw pagpakabuang apan pagmalig-on diha sa Ginoo karon!

Published on December 18, 2020, by Jeddy Piloton Propetikanhon ug pagpadayag nga mensahe gikan sa Dios: Ang pagdawat sa bakuna usa ka pagpili sa tawo, uyon o batok kang Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ! Ang tanang katawhan kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan nga iya sa […]

Before the rooster crows, many will deny their faith in Jesus Christ!

So as Peter said, “Lord, why can’t I follow you now? I will lay my life for you!”, many will say this too, but unfortunately later, alas, deny Him and their faith. Repent and open your mouth to testify and do not be ashamed! Published on December 21, 2020 by Ailyn Please share and do […]

All these things will come upon this generation!

But He, answered them, “Don’t you see all of these things? Most certainly I tell you, there will not be left here one stone on another, that will not be thrown down.” Published on December 22, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On December […]