Pori joe afkodrei en gi joesrefi abra na Gado!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 1 juli 2020 nanga Precious Profetische boskopoe foe Gado: Pakistan, Iran, India, en heri Azie, en Noordwegen, Spanje, Korea, Japan en Maleisie, en dem sani di dem ben taki keba sa miti joe, Drai joe libi, efoe joe sondoe o pori joe en meki joe bron. sieli, ma kon […]

Vernietig uw afgoden en geef u over aan God!

Profetische boodschap Gods: Pakistan, Iran, India, en heel Azië, en Noorwegen, Spanje, Korea, Japan en Maleisië, onder andere, de voorzegde gebeurtenissen zullen u treffen! Bekeer u, of uw overtredingen zullen u vernietigen en u laten branden. Red uw ziel, maar wees snel! Gepubliceerd op 1 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]

Openbaring 12  De strijd tussen de draak en het Lam Gods

Boodschap Gods: De draak, ook wel duivel of de satan genoemd, voert ook nu dezelfde strijd uit in het einde der dagen, de eindtijd! U ziet het om u heen, dat er een geestelijke oorlog gaande is tussen goed en kwaad, en dat er veel brute haat en geweld is. De draak voert oorlog tegen […]

Bekeer u nu, want de tijd is kort!

Azië, God wil u redden, maar dan moet u zich echt gaan bekeren, of Hij zal uw land keer op keer straffen. Men kan zich beter richten tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Uw afgoden en draken en beelden brengen u alleen maar een vloek, en evenzo is de Katholieke kerk vervloekt! (After clicking the […]

Foeroe kondre sa kisi strafoe bikasi foe dem afkondrei foe a draak

Ding poti a boskopoe disi tapoe 18 juli 2018 nanga Precious Foeroe kondre, ma owktu dem kondre sa mi o kari na dem nem ini a waarskow boskopoe disi foe JHWH, a Gado foe Abraham, Izaak en Jakob, sa kisi strafoe! Owktu dem strafoe en kari ini Profetische boskopoe foe Gado disi, dem woortoe disi […]

Wederom China, vele rampen komen naar u toe!

30 Oktober 2015 – Openbarende, profetische boodschap van God over China: China, wederom zijt gij gewaarschuwd; vele rampen komen naar u toe! Hoor en/of lees verder, wat er over China spoedig komen gaat in deze boodschap, die 100% woord voor woord door Gods bode engel, in opdracht van de Here God, in de naam van Yeshua […]

‘Gods tranen’ wederom over China uitgestort!

Profetische, openbarende vervulling Gods over China: op 14 september 2014 is China opnieuw getroffen door hevige regenval. China werd hier al op 10 maart 2014 voor gewaarschuwd, maar door het niet willen horen naar De HERE GOD, die via zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen spreekt en Gods waarschuwingen aan de wereld doorgeeft, werd China opnieuw […]

Kom ruiter, laten wij afrekenen!

DE HEER, ADONAI, EL ELOHÍM, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD, TROK EROP UIT TEN STRIJDE! VOORWAAR, MET GROTE KRACHT KWAM HIJ, OM HET BEEST, DE DRAAK, DIE DE AARDE EN VELE PLANETEN IN ZIJN MACHT HAD, TE OVERWINNEN! Gepubliceerd op 10 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Dit spreekt God tot u, Noord- en Zuid-Korea en China!

PROFETIE EN WAARSCHUWING GODS OVER CHINA EN NOORD- EN ZUID-KOREA! HOOR EN LEES WAT GOD BRENGT OVER UW LANDEN, INDIEN U NIET LUISTERT EN ZICH BEKEERT VAN UW AFGODERIJEN! KIES OP TIJD! Gepubliceerd op 19 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 januari […]

Profetische waarschuwing: Wederom China, bekeer u!

WEDEROM EEN PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE, ENIGE WARE GOD VOOR CHINA: VOORWAAR, HOOR AANDACHTIG, CHINA! ZIET U NIET DAT DE DRAAK, DE SLANG, DE DUIVEL IS EN SATAN? Gepubliceerd op 6 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2013 […]