Gado sa broko joe tranga jesi, feanti fasi en prodo

Ding poti a boskopoe disi 5 Oktober 2020  nanga Precious Waarskow en profetische boskopoe foe Gado, a boskopoe engel foe Gado ben tjari foe prati nanga a heri grontapoe. Arki rebeli generatie! Tapoe nanga joe afkondrei en takroe waka en arki na Gado. Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC

God zal uw koppigheid, vijandschap en trots breken

Waarschuwende en profetische boodschap Gods, wordt gebracht door de bode engel Gods om de hele wereld te delen. Luister rebelse generatie! Verbreekt met uw afgoden en uw slechte wandel en wees gehoorzaam aan God. Gepubliceerd op 5 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

De intense zon met dodelijke temperaturen!

Profetische boodschap Gods: De aarde zal intense dodelijke temperaturen onder ogen zien, maar voordat het ergste komt, zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tussenbeide komen en Zijn ware kinderen van God wegnemen! Gepubliceerd op 26 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach!

Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind. De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]

Deze profetie wordt zeer nauwkeurig vervuld!

Mededelende, waarschuwende en profetische boodschap Gods: Donder zal hard toeslaan! Hou de maand juni (2015) goed in de gaten. Alle boodschappen Gods, overgeleverd aan Benjamin Cousijnsen, worden 100% woord voor woord overgeleverd en doorgegeven door Gods engelen, namens de enige ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Benjamin Cousijnsen, Gods ware […]

O wee Nederland, wees Mij heilig! 

Waarschuwende boodschap Gods aan Nederland: Voorwaar, niemand is zo groot en machtig dan de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob en van Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt u: O wee, Nederland! Wees Mij heilig, kadosh, heilig! Waai niet met de artiesten mee, uw sterren. Gepubliceerd op 31 […]

Hoor de sluizen Gods die opengaan!

BOODSCHAP GODS: GOD ROEPT U OP OM UW KNIEËN TE BUIGEN! DE BODE ENGEL GODS SPRAK O.A.: HOOR HET GEDONDER! HOOR DE WIND! HOOR DE SLUIZEN GODS, DIE OPENGAAN MET GROTE REGENVAL! Gepubliceerd op 9 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte […]

Ik, Donder, zal spoedig weer toeslaan!

PROFETISCHE MEDEDELENDE OPENBARING VAN GOD: DE BODE ENGEL DONDER VAT SAMEN, WAT HIJ, IN OPDRACHT VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DIT JAAR HEEFT UITGEVOERD OP AARDE. EN OPNIEUW EEN WAARSCHUWING! Gepubliceerd op 14 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

‘Donder’ zegt u: Bekeer u voordat ik langskom!

DE BODE ENGEL VAN GOD DOET VERSLAG AAN EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, VAN WAT NOG KOMEN GAAT! HOOR NEDERLAND, DUITSLAND, VS EN DE HELE WERELD! Gepubliceerd op 29 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 april 2014 bracht de bode engel Gods […]