Sa hinay-hinay, ang antikristo, nga si Barack Obama, mobalik sa unahan!

Gimantala niadtong Nobyembre 23, 2023  ni Chello Kini usa ka gipadayag nga mensahe gikan sa Dios: Sila karon hingpit ang ilang pagtagad sa pagsuporta ug pagpataas kang Barack Obama, sa hinay-hinay, sumala sa gikasabotan ug ang pagpabalik kaniya sa unahan tungod sa pagtahod ug pagsalig kaniya pinaagi sa media, ug uban pang mga butang. Palihug […]

Ang mga masupilon mapaakan!

Gimantala niadtong Marso 16, 2023 ni Chello Propetikanhon kini nga mensahe! Padayona ang inyong relasyon sa Dios kay kon dili kamo mapaakan! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ayaw pagbaton ug maduhaduhaon nga hunahuna

Gimantala niadtong Nobyembre 2, 2022 ni Virgincita Sa pagkatinuod, sulayi pagpamalandong ang inyong kaugalingon sa makadiyot: nakasulay na ba kamo sa pakig-estorya sa usa ka tawo nga dili maminaw kanimo? Dili kana sayon! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pamati, O Israel, O yuta nga tigpakaron-ingnon!

Gimantala niadtong Mayo 6, 2022 ni Chello Sa pagkatinuod, sa ingon namulong ang Ginoo, El Elohim, Adonai: Kahadloki ang Ginoo ug paghinulsol; pagdali! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba

Ayaw pagpatukob ni satanas

Published on March 17, 2022 by Jeddy Piloton Pagmaigmat ug pagpugong sa kaugalingon. Pagmabinantayon. Ang inyong kaaway, ang yawa, nagsuroysuroy sama sa nagangulob nga leyon nga nangitag tukbonon. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang imong paglakaw usa ka dulumtanan sa Dios

Gimantala niadtong Pebrero 23, 2022 ni Virgincita Mensahe sa pasidaan gikan sa Dios. Unsaon mo sa pag-ingon: Ako dili mahugaw, ako wala mosunod sa mga Baal? Kay sa kanhing panahon gibunggo ko ang imong yugo, ug gilugtas ko ang imong mga gapus; ug ikaw miingon: Ako dili na moalagad; Bisan pa niana gitanum ko ikaw […]

Ayaw pag-ingon nga wala ka kahibalo!

Gimantala niadtong Oktobre 11, 2021 ni Virgincita Si Jesus mitubag, “Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha.” Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Malipayon Siya nga mosugat kanimo didto sa mga panganod!

Published on January 14, 2021 by Jennifer Sukad sa pagsugod sa 2012, daghang mga mensahe sa Dios nga gipadala gikan sa trono sa Dios aron pahimangnoan ang mga tawo kon unsa ang mahitabo sa dili madugay. Gusto sa Ginoong Dios nga maghinulsol ang mga tawo ug mangandam alang sa Rapture ug sa Iyang Ikaduhang Pagbalik. […]