Ikaw diha, pagmata, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon 

Gimantala niadtong Nobyembre 3, 2023 ni Chello Sa niini nga mensahe ang GINOO, si Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ misulti niining mga pulonga pinaagi sa Iyang mensaherong anghel sa Dios: Pagmatinuoron ug ayaw Ako ipasubo, kay kon hain gani ang inyong bahandi, atua man sa Langit o sa impyerno, atua usab didto ang inyong kasingkasing. […]

Tangtanga kini kay kondili malaglag kamo sa walay katapusan!

Gimantala niadtong Oktobre 9, 2023 ni Virgincita Ayaw pagpa-impluwensya sa sinalikway nga mga anghel, nga mga espiritu sa pagdumot, kasina, kawalay pagtuo, kaselos, kaligotgot, panimalos, panag-away, pagbutangbutang, bakak pinaagi sa mga damgo, pagpatay, kasamok, paghikog, kahiubos, pagkamapahitas-on ug garbo, pagkagahig ulo, kahugawan, ug uban pang mga sala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ayaw tugoti si satanas nga makapugong kaninyo sa pag-adto sa Langit!

Gimantala niadtong Agosto 10, 2023 ni Virgincita Ang yawa dili usab gusto nga kamo moadto sa langit ug sa kanunay nasina sa Dios ug sa Iyang mga anghel, ingon man sa mga igsoong lalake o babaye diha sa GINOO! Kadto lamang nagpabilin nga matinumanon ngadto Kaniya ug wala magbuhat ug dautan ang makasulod sa langit, ug […]

Propetikanhon: Ang kasuko sa Ginoo dili mawala ngadto sa mga masupilon

Gimantala niadtong Mayo 30, 2023 ni Virgincita Bisan pa niining tanan, ang Rapture, ang Iyang kasuko wala gayod mapuypoy ang kasuko sa Ginoo tungod sa ilang pagka dili-balaan, pagka salingkapaw, anti-Kristohanon nga mga pamaagi, apan ang Iyang gamhanang kamot gituy-od gihapon. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Dad-a ang inyong halad sa paghinulsol, simbaha Ako, ug pagpakig-uli!

Gimantala niadtong Abril 18, 2023 ni Virgincita Mao kini ang kataposang pasidaan sa Dios: asa man kaha kamo mapaingon kon inyong undangon ang pagdawat sa mga pulong sa Dios nga gisulti sa Iyang tinuod nga Propeta sa kataposang mga adlaw? Ang Ginoo namulong diha kaninyo: Sa pagkatinuod, ipiko ang inyong mga tuhod, pagpakita ug pagtahud, ug […]