Wie u ook bent, Hij wil u bemoedigen!

Wanneer het u aan hoop en moed ontbreekt, en het lijkt alsof er elke dag weer een zware storm opsteekt, bedenk dan dat Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, ook veel geleden heeft en door een zware storm heenging. Gepubliceerd op 26 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

De gedachtegang van een gelovige en een ongelovige!

Boodschap Gods: U hoort in deze boodschap twee grote tegenstellingen, namelijk hoe de ongelovige eigenwijs en veroordelend kan beredeneren, zowel naar wederom geboren Christenen toe, als ook naar God toe. En u hoort/leest ook, hoe een Christen denkt en handelt en God lof geeft, ongeacht zijn omstandigheden, vanuit zijn/haar verbinding met de Here God, Zijn […]

Ik ben een goed werk begonnen en zal het afmaken!

Boodschap Gods: Gods ogen kijken naar u en Hij zegt u onder meer in deze boodschap: Weest gerust, Ik ben een goed werk begonnen en zal het afmaken. En: Gedenk eens wat Hij deed aan het kruis voor u! Voorwaar, wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, allemaal voor u deed, toen en nu, is niet te […]

Wees dankbaar voor alles wat God u gegeven heeft!

03-04-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR RAFAËL, GODS BODE ENGEL: ZIJN WIJ GOD NOG WEL STEEDS DANKBAAR VOOR ALLES WAT DE GOD VAN IZAÄK, JACOB EN ABRAHAM, DE GOD VAN ISRAEL, U GEGEVEN HEEFT? Gepubliceerd op 3 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 3 […]