La Posesión total de la humanidad!

Published on January 5, 2021 by Victory in Jesus La posesión total de la gente, la agenda secreta de satanás, está en pleno apogeo. Así como en el principio, cómo satanás persuadió a Adán y Eva, incluso tantos tomarán el fruto en otra forma, la vacunación. Haga el favor de compartir este mensaje sin cambiar […]

There is no fear in the Lord of what is to come!

He said to me, “Don’t seal up the words of the prophecy of this book, for the time is at hand.” Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the LORD his God. Published on January 07, 2021 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full […]

Er is in de Here geen vrees wat komen gaat!

En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God. Gepubliceerd op 7 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

De totale overname van de mens!

De totale overname van het mens, de geheime agenda van satan, is in volle gang. Dus zoals in het begin, hoe satan Adam en Eva overtuigde, zullen zelfs zo velen de vrucht aannemen, in de vorm van vaccinatie. Gepubliceerd op 6 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

No seas tonto, pero ser fuerte en el Señor ahora mismo!

Published on December 18, 2020 by Victory in Jesus Mensaje profético y revelador de Dios: Aceptar la vacunación es la decisión de uno, para o en contra de Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesucristo! Todos cual nombre no haya sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de vida del Cordero serán arrojados al horno […]

Huwag maging hangal ngunit maging malakas sa Panginoon ngayon din!

Nilathala noong ika-18 ng Disyembre taong 2020 ni Wellson Makahula at naghahayag na mensahe mula sa Diyos: Ang pagtanggap sa bakuna ay ang pagpipili ng isa, para o laban kay Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesucristo! Ang sinumang pangalan na hindi nakasulat mula pa nang itatag ang mundo sa aklat ng buhay ng Kordero ay itatapon sa […]

Ayaw pagpakabuang apan pagmalig-on diha sa Ginoo karon!

Published on December 18, 2020, by Jeddy Piloton Propetikanhon ug pagpadayag nga mensahe gikan sa Dios: Ang pagdawat sa bakuna usa ka pagpili sa tawo, uyon o batok kang Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ! Ang tanang katawhan kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan nga iya sa […]

누구든지 그것을 받으면 영원히 잃어버릴 것이다! (380)

게시된 날짜 2020년 12월12일 by C Park 하나님으로부터 경고 메시지: 하나가 그것에 대하여 아무리 아름답다고 말해도, 그리고 아무리 아름답고 또 순진해 보이더라도, 하나는 그 RFID 칩과 그 백신 접종은 너희에게 나쁘기 때문에 받아들이지 않아야 한다. 변경하지 말고 나누십시오 © BC

Naghihintay para sa iyo ang Kanyang plano sa pagliligtas!

Nilathala noong ika-16 ng Disyembre taong 2020 ni Rhean Katotohanang, ang tanging kaligtasan at pag-asa ay matatagpuan lamang kay Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesucristo. Ang nabuhay na Panginoon na nabubuhay at nagliligtas! Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC