Mga minamahal, ngayon na ang huling oras!

Nilathala noong ika-5 ng Hulyo taong 2021 ni Wellson Katotohanan, tatanggapin ba ng Panginoon ang pagbabakuna? Hindi kailanman! Kaya’t alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila’y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis […]

The Loss of all things is to gain Christ!

Prophecy and warning message from God: For from now on, there will be five in one house divided, three against two, and two against three. They will be divided, father against son, and son against father; mother against daughter, and daughter against her mother; mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. Published on […]

Binalaan na kayo!

Nilathala noong ika-20 ng Abril taong 2021 ni Rhean Katotohanang, hindi ba binalaan na kayo ni Propeta Benjamin Cousijnsen nang maaga? Marami ngayon ang nakakaranas ng mga pangunahing problema sa kanilang immune system. Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC

Those who do not want to hear will perish!

The world has been warned through the messages from God that were passed on by the messenger angels of God to end-time Prophet Benjamin Cousijnsen but apparently, the so-called Christians are also deaf. Published on March 24, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On March […]

Pagmasdan, sinimulan na nila ito!

Nilathala noong ika-17 ng Marso taong 2021 ni Wellson Sapilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila’y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila’y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas […]

Take up your shield of faith!

Verily, by taking up the shield of faith, you are resistant to all powers and strongholds of satan, who shoots flaming arrows spouting the injections! Published on March 19, 2021 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On March 16th, 2021, the messenger angel of God brought […]

Neemt uw schild des geloofs ter hand!

Voorwaar, bij het aannemen van het schild des geloofs, bent u bestand tegen alle machten en bolwerken van satan, die brandende pijlen de injecties spuiten afschiet! Gepubliceerd op 19 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 Maart 2021 kreeg ik, […]

See, they have already started it!

He causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slave, to be given marks on their right hands, or on their foreheads; and that no one would be able to buy or to sell, unless he has that mark, the name of the beast or the […]