Why the Illuminati conducted gruesome experiments

Bizarre experiments with hypnosis and electroshocks, and LSD as a ‘truth serum’, would be applied if Yeshua HaMashiach, JHWH, Jesus Christ, were back on Earth from the Second World War until the late 1970s. In the first place, they carried out their plans for the purpose of a super agent who was controlled by their […]

Waarom de Illuminati gruwelijke experimenten uitvoerden

Bizarre experimenten met hypnose en elektroshocks, en LSD als ‘waarheidsserum’, zou men toepassen als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ver in de jaren ’70 terug op aarde zou zijn. In de eerste plaats voerden zij hun ideeën uit met het oog op een superagent, die bestuurd werd door hun ideeën, […]