Laat u altijd door Gods liefde leiden broeders en zusters in de Heer!

Indien wij door de Geest der liefde Gods leven, laten wij ook door de Kadosh Heilige Geest, het spoor houden zoals het bedoeld is. Wij moeten niet liefdeloos en praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Gepubliceerd op 13 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Val niet onder de risicogroep!

De overname van de gevallen engelen in de mensen heeft er ook mee te maken, dat men zich niet verzet en laat manipuleren in de gevoelens en gedachten. Voorwaar, als u niet meer kunt onderscheiden tussen goed en kwaad en niet meer helder bent en sterk in de Here, valt u onder de risicogroep en […]

Laat alleen de wind van God maar waaien in u

Voorwaar, vele christenen lijken wel geheime agenten. Ze houden alles wat men hoort, geheim voor henzelf, wat men juist zou moeten delen. Gepubliceerd op 25 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

God openbaart de werken van satan via de media en politiek o.a.

Openbarende boodschap Gods: De politiek en de werken van satan en de mainstream media bevatten allemaal nepnieuws. Voorwaar, het goede nieuws voor de standvastigen is, dat de satan met zijn show optreden de Wederkomst heeft versneld. Gepubliceerd op 16 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Volhardt tot het einde!

In deze boodschap, heeft de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gesproken en het is wijsheid om te luisteren en te doen, wat de Heer u opdraagt. Lees of luister verder naar de boodschap. Gepubliceerd op 28 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Wie zijn nek verhardt wordt opeens gebroken

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. Gepubliceerd op 20 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 […]

Hoe lang wilt u nog een slappeling zijn?

Vele mensen zowel christenen weten niet ééns meer dat ze zich moet verzetten tegen het kwaad en denken dat Jezus het wel allemaal maar moet doen. Gepubliceerd op 9 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 juni 2021 kreeg ik, […]

Wie niet wil horen gaat verloren!

De wereld is gewaarschuwd door de boodschappen Gods die door de bode engelen Gods werden doorgegeven aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen maar blijkbaar zijn ook doof de zogenaamde christenen. Gepubliceerd op 24 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 Maart 2021 […]

Het kwade gemengd zal u niet redden!

Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Gepubliceerd op 5 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn!

Wee gij heeft een oog boos omdat de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden om hen te verzamelen en zij zullen hen in de vurige oven werpen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Velen worden geroepen, maar weinigen worden gekozen. Gepubliceerd op 18 Januari 2021 door […]