Wees geen geheim agent!

Boodschap Gods: Breek uit uw gevangenschap! Vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, en vrees niet en wees niet onzeker. Hij wil de onzekerheid van u wegnemen. Laat Zijn liefde de angst om te getuigen verdrijven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 febr 2019 door Evangelical […]

Kind van de Allerhoogste, wees in alles aan God gehoorzaam

Luister aandachtig! Houd u aan Zijn woorden, die Hij tot uw hart en oren bracht. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op […]

Wees de rots waarop de Here kan bouwen

Kind van de Allerhoogste, wees niet zwak van geest, maar vurig! Laat u niet verzwakken en bespotten en verblinden. Wees een warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, dat u wil overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]

Wees een Christen waar de naam voor staat!

Broeders en zusters, wees blij, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Paulus waarschuwde zijn broeders en zusters vaak door terecht te wijzen en te vermanen, en streefde ernaar dat men eensgezind was, één in Yeshua […]

Autobiografie en getuigenis van Marion Verkleij

Published on December 26, 2018 by Heiscoming12 Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marion. Niet eerder heb ik dit getuigenis met u gedeeld, of is het meer een autobiografie in een notendop? U mag beslissen. Ik wil graag beginnen bij het begin, hoewel ik mij vele dingen niet meer kan herinneren. Toch zal ik […]

Laat Christus zien!

Boodschap Gods: U bent verantwoordelijk voor wat u binnenlaat in uw oren en gedachten, en wat u uit uw mond laat komen. Ook bent u verantwoordelijk voor uw wandel; toon geen onacceptabel gedrag als kind van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 dec 2018 door Evangelical […]

Velen zijn niet Rapture ready, echt ready!

Waarschuwende boodschap Gods: Hoe hartverscheurend zal het zijn, als blijkt dat men niet Rapture ready was! Velen, die menen Rapture ready te zijn, bedroeven als zogenaamde Christenen de Heilige Geest. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do […]

Aan de vrucht herkent men wie echt een Christen is of nep

Zoals de Profeten en Profetessen Gods werden en nog steeds worden gehaat, zo werd ook de Heer, Yeshua HaMashiach, gehaat, en sprak men kwaad over Hem. In deze tijd gebruikt satan de media, zoals Twitter en Facebook, onder andere, om er een roddelclub te starten. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Kies geen beetje licht en beetje duisternis!

Zelfs God wist dat Hij scheiding moest maken tussen licht en duisternis. Hoewel velen beweren Christen te zijn, hoeft er geen sprake te zijn van dat men een kind van God is. Licht en donker gaat niet samen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 2 nov 2018 door […]

Bent u een wedergeboren Christen en heeft u toch gezondigd?

De satan zal u willen laten geloven, dat u niet vrij bent en slecht bent, en dat er geen vergeving en hoop meer is. Herstel uzelf in uw wandel, en leer van uw fouten. En maak een sprong vanuit het vlees naar wandelen in de Heilige Geest! (After clicking the video, wait for a moment […]